Now showing items 1-1 of 1

  • Design elektrické žehličky 

    Jakubec, Jakub
    Predmetom mojej bakalárskej práce je vytvoriť elegantný a nadčasový dizajn elektrickej žehličky pre domáce alebo poloprofesionálne použitie v súlade s technickými, ergonomickými a estetickými požiadavkami. Cieľom je vytvoriť ...