Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza sekundárního okruhu bloku VVER 440 

  Černý, Michal
  Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení návrhového a kontrolního výpočtového modelu sekundárního okruhu bloku VVER 440. Rešeršní část práce se zabývá popisem sekundárního okruhu. V první výpočtové části byl proveden ...
 • Systémy přeměn energie pro jaderné elektrárny se sodíkem chlazeným reaktorem (SFR) 

  Netopilová, Petra
  Obsahem diplomové práce je návrh a řešení systémů přeměn energie pro jadernou elektrárnu se sodíkem chlazeným reaktorem IV. generace. První část práce se zabývá shromážděním a vyhodnocením dostupných informací o jaderných ...
 • Účinnost odvodu tepla parního generátoru JE Dukovany při nízkých hladinách 

  Veselý, Jakub
  Obsahem práce je simulace průběhu události blackout v Jaderné elektrárně Dukovany a určení optimálního postupu vychlazení studených větví smyček primárního okruhu s cílem zajistit maximální množství sekundárního chladiva ...
 • Vyjadřování nejistoty výsledku zkoušky 

  Kňava, Miroslav
  Cílem této práce je analyzovat metodiku provádění zkoušky teplosměnných trubek parogenerátoru metodou vířivých proudů na EDU, vytvořit model pro odhad standardní kombinované nejistoty výsledku této zkoušky, kvantifikovat ...