Now showing items 1-7 of 7

 • Dvoutělesová kondenzační parní turbina 

  Adámek, Tomáš
  V této diplomové práci je počítána dvoutělesová kondenzační parní turbína o požadovaném výkonu 200 MW s odběry páry pro petrochemický průmysl. Stroj je určen pro paroplynový cyklus. Má jeden regulovaný odběr, umístěný mezi ...
 • Expanzní turbina 

  Hlavinka, Miloslav
  Obsahem bakalářské práce je rozebrání problému expanzní turbíny a její využití v paroplynovém cyklu. V úvodní části práce jsou popsány jednotlivé části cyklů, z nichž se paroplynový cyklus skládá, a to Brayton cyklus a ...
 • Kondenzační parní turbina do paroplynového cyklu 

  Pavlíček, Martin
  V diplomové práci na téma Kondenzační parní turbína do paroplynového cyklu se zabývám bilančním výpočtem tepelného schématu a návrhem turbíny. Tato dvoutělesová parní turbína s kombinovaným VT-ST dílem a dvouproudým NT ...
 • Parní turbína o výkonu 300 MW 

  Veleba, Lukáš
  Diplomová práce na téma Parní turbína o výkonu 300 MW obsahuje návrh turbosoustrojí pro parní část paroplynového cyklu. Je zpracován výpočet tepelného cyklu a termodynamický návrh průtočných kanálů turbíny pro kombinovaný ...
 • Projektové řízení výstavby technologického celku 

  Šaroun, Josef
  Cílem této diplomové práce je specifikovat požadavky, které vznikají při zpracování investičního záměru na výstavbu nového energetického zdroje o výkonu 40 MW a přiblížit Projektové řízení, jako takové. Práce je členěna ...
 • Teplárenská soustava v Brně – paroplynová teplárna Červený mlýn 

  Smolinský, Petr
  První teoretická část rozebírá základní termíny v teplárenství, historii teplárenství a paroplynový cyklus. Druhá část se zaměřuje na brněnské teplárenství jako celek, následně přímo na provoz Červený mlýn. Na závěr posuzuje ...
 • Zvýšení výkonu mikroturbíny pracující v nepřímém oběhu 

  Polák, Luboš
  Turbogenerátorová jednotka TGU 100B, vyráběná v První brněnské strojírně Velká Bíteš a.s., pracuje v nepřímém Braytnově oběhu. Cílem této práce je návrh na zvýšení výkonové hladiny technologického celku, ve kterém je tato ...