Now showing items 1-20 of 20

 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Růžička, Štěpán
  V tomto dokumentu se zabývám dynamickou webovou aplikací, kterou vytvářím za pomocí technologií Ruby on Rails, XML, MySQL a AJAX. V úvodu vysvětluji, proč jsem si vybral právě toto téma. A popisuji, co lze v této publikaci ...
 • Komprese XML dat 

  Jelen, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou komprese XML dat. Popisuje charakteristiku a důležité pojmy XML jazyka, stejně tak AIXM, jakožto formát XML. Dokumentuje současné kompresní mechanizmy XML a rozděluje je do ...
 • Lineární gramatické systémy a jejich aplikace v sytaktické analýze 

  Lichota, Lukáš
  Táto práce se zabývá modifikací klasických gramatických systémů na bázi bezkontextových gramatík a zavádí nové, modifikované lineární gramatické systémy na bázi gramatík lineárních. Nejprve budou teoreticky popsané a v ...
 • Nové verze automatových a gramatických systémů 

  Lichota, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá modifikáciou klasických gramatických systémov na báze bezkontextových gramatík a zavádza nové, modifikované lineárne gramatické systémy na báze gramatík lineárnych. Rovnako sa zaoberá podobnou ...
 • Paralelní verze obecné syntaktické analýzy 

  Mikita, Tibor
  Tato bakalářská práce se zabývá obecními metodami syntaktické analýzy. Autor studuje Cocke-Younger-Kasami algoritmus a přichází s návrhem paralelní verze. Motivací autora je zrychlení syntaktické analýzy založené na tomto ...
 • Regulated Grammar Systems 

  Tomko, Martin
  Práce poskytuje přehled základů teorie formálních jazyků, regulovaných gramatik a analýzy LL(1) jazyků. Je zde navržen a analyzován algoritmus pro analýzu programovaných gramatik, inspirován LL(1) analyzátorem. Třída jazyků ...
 • Řízená syntaktická analýza 

  Wolf, Dominik
  Tato práce se zabývá rozšířenými modely bezkontextových gramatik a zkoumá možnosti jejich úpravy a využití pro deterministickou syntaktickou analýzu pomocí metod hluboké syntaktické analýzy struktur, které nejsou bezkontextové. ...
 • Strojové porozumění textovým zprávám používaných v letectví 

  Lieskovský, Pavol
  Táto práca sa zaoberá problematikou textovej správy NOTAM, ktorá sa používa v letectve. Dokumentuje rozdiel medzi textovou a digitálnou podobou správy NOTAM, špeciálne typy správ NOTAM a položky z ktorých sa správa NOTAM ...
 • Syntaktická analýza pro ET0L systémy 

  Kožár, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zisťovaním príslušnosti reťazcov do jazykov generovaných ET0L systémami. To je dosiahnuté navrhnutím dvoch algoritmov. Prvý je modifikáciou už existujúceho algoritmu Cocke-Younger-Kasami ...
 • Syntaktická analýza založená na automatech s hlubokými zásobníky 

  Pločicová, Dominika
  Jazyk je základným prostriedkom komunikácie. Formálne jazyky poskytujú základ pre komunikáciu človeka s počítačom. Cieľom tejto práce je prispieť práve do tejto oblasti a analyzovať možnosť spracovania kontextových prvkov ...
 • Syntaktická analýza založená na gramatických a automatových systémech 

  Šoustar, Jakub
  Tato práce se zabývá syntaktickou analýzou s využitím systémů paralelně komunikujících zásobníkových automatů. Zejména se zaměřuje na dopady nedeterminismu v jednotlivých komponentách na celý systém. Také je představen ...
 • Syntaktická analýza založená na gramatikách s nahodilým kontextem 

  Mikita, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje gramatiku s nahodilým kontextem a implementaci aplikace, která bude konvertovat gramatiku (respektující LL podmínku) na ekvivalentní bezkontextovou gramatiku (také splňující podmínku LL). ...
 • Syntaktická analýza založená na gramatikách s rozptýleným kontextem 

  Horníček, Ondřej
  Tato práce se zabývá novými možnostmi překladu na základě pokročilých formálních modelů. Konkrétně využitím gramatik s rozptýleným kontextem v syntaktické analýze. Byl vytvořen kontextový jazyk, na kterém jsou porovnávány ...
 • Syntaktická analýza založená na modifikovaných zásobníkových automatech 

  Pluháček, David
  Práce prezentuje nové modely formálních jazyk, m-omezenou stavovou gramatiku a hluboký zásobníkový automat. Uvádí jejich základní definice, vzájemnou ekvivalenci, a charakteristiku jazyků, jež popisují. Následně je představena ...
 • Syntaktická analýza založená na regulovaných automatech 

  Genčúrová, Ľubica
  Tato práce se zabývá návrhem, aplikovatelností v praxi a implementací metody syntaktické analýzy založené na zásobníkových automatech, které regulují použití jejich pravidel řídícím lineárním jazykem. Tyto automaty mají ...
 • Syntaktická analýza založená na regulovaných gramatikách 

  Vaníček, Luboš
  Tato práce se zabývá regulovanými gramatikami. Popisuje vlastnosti různých druhů regulovaných gramatik a srovnává je. Ke srovnání využívá příklady postavené na kontextových jazycích. Práce se nejvíce zaměřuje na programované ...
 • Syntaktická analýza založená na stavových gramatikách 

  Novotný, Miroslav
  Tato práce se zabývá syntaktickou analýzou založenou na stavových gramatikách. Cílem je vytvořit program schopný načíst gramatiku ze vstupního souboru. Na základě této gramatiky vytvořit LL tabulku a následně i provést ...
 • Syntaktická analýza založená na systémech hlubokých zásobníkových automatů 

  Šoustar, Jakub
  Tato práce se zabývá hlubokými zásobníkovými automaty a zavádí jejich modifikaci nazvanou řízený hluboký zásobníkový automat. Dále jsou v této práci představeny distribuované systémy hlubokých zásobníkových automatů a ...
 • Uživatelské nástroje pro podporu automatizovaného funkčního testování prototypů ve vývoji 

  Grabovský, Štěpán
  Předložená bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro podporu automatizovaného testovaní prototypů ve společnosti Honeywell, divizi ACS v Brně. V rámci práce byl vytvořen počítačový software, který načítá data z ...
 • Získávání dat z HTML stránek 

  Komenda, Tomáš
  Práce popisuje možnosti tvorby aplikací pro získávání a pozdější sledování textových dat z HTML stránek. Zabývá se lexikální a syntaktickou analýzou jazyka HTML. Charakterizuje možnosti filtrace a uchovávání dat. Dále se ...