Now showing items 1-7 of 7

 • Akcelerace částicových rojů PSO pomocí GPU 

  Záň, Drahoslav
  Tato práce sa zabývá populačně založenou stochastickou optimalizační technikou PSO (Particle Swarm Optimization) a její akcelerací. Jedná se o jednoduchou, ale velmi efektivní techniku, určenou k řešení složitých ...
 • Akcelerace částicových rojů PSO pomocí GPU 

  Krézek, Vladimír
  Tato práce se zabývá technikou PSO (Particle Swarm Optimization neboli Optimalizace pomocí částicových rojů), s jejíž pomocí je možné řešit komplexní problémy. Tuto techniku lze využít při řešení složitých kombinatorických ...
 • Částicové efekty v počítačových hrách 

  Zachariáš, Michal
  Cílem této bakalářské práce je čtenáři přiblížit problematiku částicových systémů, jejich historii a současný trend, který stále více směřuje k využití akcelerace pomocí GPU grafických adaptérů. Dále se zabývá návrhem a ...
 • Moderní laserové metody měření rychlostí proudění 

  Loutocký, Petr
  Cílem této práce je podat čtenáři ucelený pohled na současné laserové metody pro měření rychlosti proudění tekutin. Metody jsou rozděleny a srovnány dle různých kritérií. U jednotlivých technik je stručně nastíněn jejich ...
 • Studium vzájemné interakce trhlin šířících se v částicovém kompozitu s křehkou matricí za podmínek subkritického růstu 

  Slávik, Ondrej
  V prvej časti predloženej diplomovej práce sú zhrnuté teoretické poznatky v oblasti lomovej mechaniky, súvisiace s praktickou časťou tejto práce. V tej bol vytvorený 2D parametrický výpočtový model časticového kompozitu s ...
 • Technologie výroby Magnetoreologických kapalin 

  Nováček, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá souhrnem současného poznání z oblasti magnetoreologických (MR) kapalin. Zaměřuje se na definování jejich základních vlastností a popsání technologií výroby nejdůležitějších částic a nosných ...
 • Velikost částic tuhých popelovin 

  Lochman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá možnými způsoby analýzy velikosti tuhých částic popelovin a jejich vlivem na prostředí. První polovina práce je věnována spalování, vzniku popela a palivům, které jsou běžně užívány pro ...