Now showing items 1-15 of 15

 • Automatic Vehicle Trajectory Extraction For Traffic Analysis From Aerial Video Data 

  Apeltauer, Jiří; Herman, David; Babinec, Adam; Apeltauer, Tomáš (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 2015-03-25)
  This paper presents a new approach to simultaneous detection and tracking of vehicles moving through an intersection in aerial images acquired by an unmanned aerial vehicle (UAV). Detailed analysis of spatial and temporal ...
 • Detekce obličeje 

  Štrba, Miroslav
  Táto bakalárska práca obsahuje prehľad súčasných metód detekcie tvárí pomocou klasifikátorov. Obsahuje tiež popis tvorby systému na detekovanie tvárí. V prvej časti sú popísané rôzne metódy na trénovanie klasifikátorov. V ...
 • Detekce pohyblivých objektů v prostředí mobilního robota 

  Dorotovič, Viktor
  Táto práca rieši problém detekcie pohybujúcich sa objektov v okolí robota. Prostredie je reprezentované dvojrozmernou okupačnou mriežkou, ktorá obsahuje aktuálne viditeľné prostredie, bez filtrovania v čase. Ako samotný ...
 • Detekce pohybujících se objektů ve video sekvenci 

  Němec, Jiří
  Tato práce se zabývá metodami detekce osob a sledování objektů ve video sekvenci. Její součástí je také návrh a implementace systému, který provádí detekci a následné sledování hráčů v záznamu sportovního utkání, např. ...
 • Error Concealment Method Based on Motion Vector Prediction Using Particle Filters 

  Hrusovsky, B.; Mochnac, J.; Marchevsky, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-09)
  Video transmitted over unreliable environment, such as wireless channel or in generally any network with unreliable transport protocol, is facing the losses of video packets due to network congestion and different kind of ...
 • Komprimované vzorkování pro efektivní sledování objektu senzorovou sítí 

  Klimeš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá sledováním objektu. Ke sledování je použita decentralizovaná senzorová síť využívající distribuovaný částicový filtr s věrohodnostním konsenzem. Tento konsenzus je založen na řídké reprezentaci ...
 • Lokalizace robota pomocí OpenStreet mapy 

  Rajnoch, Zdeněk
  Tato práce se zabývá lokalizací robota v rámci výřezu z OpenStreet mapy. Pro rekonstrukci uražené trajektorie jsou použity senzory robota IMU, odometrie a kompas, ta je poté porovnána s referenční GPS trajektorií. Následná ...
 • Monitorování dopravy z leteckých videí 

  Babinec, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro extrakci trajektorií vozidel z leteckých videí. Navržený systém analyzuje po sobě jdoucí letecké snímky dopravní křižovatky, které byly pořízeny kamerou z ...
 • Navigace mobilních robotů 

  Rozman, Jaroslav
  Mobilní robotika je v posledních letech velice diskutované a rozšířené téma.    Souvisí to především se stále se zdokonalující výpočetní technikou, která tak umožňuje    vyvíjet stále složitější a dokonalejší roboty. Cílem ...
 • Ohodnocení okolí bodů v obraze 

  Zamazal, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením okolí bodů v obraze. Popisuje postupy získání důležitých bodů a metody jejich popisu. Blíže se věnuje Gaborově filtraci. Tato metoda je dále použita v praktické části práce jako ...
 • Optimální metody výměny řídkých dat v senzorové síti 

  Valová, Alena
  Práce je zaměřena na sledování pohybu objektu decentralizovanou senzorovou sítí s využitím distribuovaného částicového filtru s fúzním centrem i s konsenzem. Model zahrnuje šum v měření senzorů i případy, kdy senzor objekt ...
 • Sledování pohyblivého objektu ve videu na CUDA 

  Schery, Miroslav
  Táto bakalářská práce se zabývá implementací algoritmu částicového filtru do technologie CUDA za účelem akcelerace jeho výpočtu. Věnuje se popisu metod sledování objektů ve videu a speciálně se zaměřuje na částicový filtr. ...
 • Snižování emisí spalovacích motorů, filtry pevných částic 

  Bojanovský, Jiří
  Moje bakalářská práce se zabývá snižováním emisí výfukových plynů a filtry pevných částic. Tato problematika je velmi často diskutována a také právně upravována, zejména ze strany Evropské unie. V práci jsou obsaženy přímé ...
 • Tvorba mapy prostředí pomocí částicových filtrů a laserového scanneru 

  Izrael, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou tvorbou mapy prostředí užitím laserového scanneru. Tento problém je také znám jako simultánní lokalizace a mapování. Práce popisuje častý přístup k problému užitím částicových ...
 • Utilization of OIM for Measurement Selection in Multistatic Target Tracking 

  Soysal, G.; Efe, M.; Streit, R. L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  The sensor management problem can be expressed as obtaining the state estimation with desired accuracy by utilizing the resources effectively. In the literature, there are two principal approaches to this problem, namely ...