Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh zařízení pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek 

    Barybina, Alina
    Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části (1. a 2. kapitola) jsou popsané vlastnosti TZL, legislativa v České republice, principy odloučení částic a různé typy odlučovacích zařízení. ...
  • Šnekový mísič kontinuální 

    Pelka, Tomáš
    Tato diplomová práce zpracovává a je zaměřena na problematiku kontinuálního mísení partikulárních látek. Vlastní práce je rozdělena do následujících kapitol. Kapitola první zahrnuje vlastní teorii mísení a informace o ...