Now showing items 1-13 of 13

 • Elektrostatický odlučovač pro domovní spalovací zařízení spalující dřevní paliva 

  Kantor, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem elektrostatického odlučovače pro domovní spalovací zařízení spalující dřevní paliva. V úvodních kapitolách je popsán princip elektrostatického odlučování a zpracována rešerše existujících ...
 • Filtry pevných částic a způsoby jejich regenerace 

  Stareček, Jakub
  Tato práce pojednává o vzniku pevných částic a jejich regulací ve výfukových plynech. Je zde vysvětlen princip filtrů pevných částic, charakteristika jednotlivých typů, rešerše výrobců a v závěru je krátké zamyšlení nad ...
 • Filtry pevných částic a způsoby jejich regenerace 

  Štěpánek, Josef
  Tato práce pojednává o vzniku pevných částic a jejich vlivu na lidské zdraví. Soustředí se na filtry pevných částic a způsoby jejich regenerace. Jsou zde popsány odlišnosti různých konstrukčních řešení. Dále zmiňuje ...
 • Filtry pevných částic pro vznětové motory 

  Hanák, Jiří
  Bakalářská práce popisuje vznik škodlivých částic při spalovacím cyklu vznětového motoru a zamezení jejich šíření do ovzduší pomocí filtrů pevných částic. První část práce se zabývá typy a mechanismy vzniku těchto částic ...
 • Filtry pevných částic pro vznětové pohonné jednotky 

  Haratek, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřená na vznik pevných částic při spalování ve vznětových motorech a jejich následnému zachytáváním v systémech DPF. První část se zabývá pevným částicím a také emisním normám uplatňovaným v ...
 • Filtry pevných částic pro zážehové pohonné jednotky 

  Kadlček, František
  Tato bakalářská práce pojednává o pevných částicích, jejich vzniku a škodlivosti, přičemž se zaměřuje na filtry, které tyto karcinogenní částice zachytávají z výfukových plynů vozidel. Práce taktéž uvádí emisní standardy, ...
 • Koncentrace pevných částic v ovzduší vybraných lokalit města Brna a jejich zdravotní rizika 

  Bulejko, Pavel
  Tato práce se zabývá znečištěním ovzduší pevnými prachovými částicemi v lokalitách města Brna. V teoretické části je pojednáno o možných zdrojích prachových částic, o chemickém složení a velikostní klasifikaci polétavých ...
 • Particulate Matter Produced by Micro-Scale Biomass Combustion in an Oxygen-Lean Atmosphere 

  Poláčik, Ján; Šnajdárek, Ladislav; Špiláček, Michal; Pospíšil, Jiří; Sitek, Tomáš (MDPI, 2018-12-01)
  This article extends earlier research by the authors that was devoted to the experimental evaluation of ultra-fine particles produced by the laboratory combustion of beechwood samples. These particles can have severe ...
 • Pevnostně deformační analýza uchycení filtru pevných částic na traktoru 

  Ježek, Přemysl
  Předmětem této diplomové práce je vypracování pevnostně deformační analýzy uchycení filtru pevných částic na traktor. Jsou zde uvedeny všechny podstatné kroky pro sestavení modelu pro výpočet metodou konečných prvků. Tedy ...
 • Redukce pevných částic ve výfukových plynech 

  Dráb, Adam
  Tato práce byla vypracována pro základní přehled o škodlivinách ve výfukových plynech motorových vozidel a jejich povoleném množství. Soustředí se na metody ke snížení výskytu pevných částic.
 • Systémy DPF a SCR 

  Novodomský, Tomáš
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá systémami pre znižovanie emisii z výfukových plynov vznetových motorov. Prvá časť práce je venovaná zloženiu výfukových plynov a emisným normám. Práca rozoberá vznik pevných častíc, ...
 • Vliv intenzity dopravy a meteorologických podmínek na znečištění ovzduší 

  Vojtěchová, Ivana
  Nesporný vliv na kvalitu ovzduší má i doprava, jejíž intenzita rok od roku narůstá. Řešení uvedené problematiky bude zaměřeno především na lokality zatížené dopravou ve městech. Zde bude hodnocen příspěvek dopravy ke ...
 • Zlepšování parametrů prototypu mycí samosběrací nástavby 

  Vraspír, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá vývojovými etapami prototypu Mycí samosběrací nástavby. V teoretické části jsou popsány komunikace z hlediska znečištění, jednotlivé typy používaných čistících strojů, popis metod a podrobný ...