Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh potrubního řetězového dopravníku 

    Machala, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvou odlišných potrubních řetězových dopravníků pro dopravu pšenice a odpadního kalu. V první části práce je popsán princip funkce a hlavní části tohoto dopravníku. Dále ...
  • Optimalizace konstrukce korečkových dopravníků 

    Jonák, Martin
    Tato práce se zabývá studiem metod vhodných pro popis chování (ne)homogenních materiálů během jejich přepravy korečkovými dopravníky v aplikaci na optimalizaci geometrie korečku i na optimalizaci provozního režimu celého ...