Now showing items 1-6 of 6

 • Centrum polymerních systémů ve Zlíně - stavebně technologická příprava výstavby 

  Foltánek, Jan
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem stavby Centra polymerních systémů ve Zlíně. Práce se zaměřuje na vypracování dokumentace z hlediska návrhu zdrojů věcných, finančních a časových. Detailně se pak ...
 • Planetárium 

  Chytil, Lukáš
  Tato diplomová práce řeší novostavbu planetária v Prostějově, okres Prostějov v Olomouckém kraji. Projekt je řešen v souladu se zadáním diplomové práce a v souladu se současnou platnou legislativou. Řešená stavba se nachází ...
 • Polyfunkční dům 

  Vyhnálek, Václav
  Tématem diplomové práce je projekt polyfunkčního domu s kancelářemi a tenisovým sportbarem pro podnikatelskou činnost. Projektovaný objekt by se měl nacházet v obci Jemnice v ulici ,,Budějovická“. Jedná se o čtyřpatrový ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím 

  Vyhnálek, Václav
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu s kadeřnictvím pro podnikatelskou činnost. Projektovaný objekt by se měl nacházet v obci Jemnice v ulici ,,Na Předlískách“. Jedná se o dvoupatrový dům s částečným podsklepením ...
 • Rodinný dům s kanceláří v Jemnici 

  Engelmann, Martin
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu s kanceláří pro podnikatelskou činnost. Projektovaný objekt by se měl nacházet v obci Jemnice v ulici ,,Na Předlískách“. Jedná se o jednopatrový dům s obytným podkrovím a ...
 • Základní škola 

  Šmejdířová, Zuzana
  Tématem diplomové práce je návrh základní školy pro první a druhý stupeň, která je situována v městské části Pardubičky ve městě Pardubice. Jedná se o čtyřpodlažní objekt, kde se bude nacházet celkově 18 kmenových učeben ...