Now showing items 1-9 of 9

 • Architektonický výraz obytných staveb energeticky efektivní výstavby 

  Gerö, Jiří
  Dnešní doba vytváří obrovský tlak na šetření energiemi, a to vzhledem k jejich vysokým cenám. Do budoucna je evidentní, že energie se budou nadále zdražovat. Tuto skutečnost si uvědomují nejenom představitelé Evropské unie, ...
 • Bytový dům v Třebíči 

  Carda, Vojtěch
  Obsahem diplomové práce je návrh čtyřpodlažního bytového domu s hromadnou garáží v suterénu. Dům je řešen v pasivním standardu. Objekt je čtyřpodlažní podsklepený, zastřešený valbovou střechou, s plochou provozní střechou ...
 • Evidence majetku prostřednictvím RFID 

  Černý, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabýva studiem moderní technologie čipů RFID a její aplikací na Fakultě podnikatelské v Brně. Hlavním cílem práce je využití této technologie k evidenci majetku jako náhrada za čárové kódy, která ...
 • Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny 

  Přikryl, Matěj
  Diplomová práce se zabývá magnetickými kapalinami a jejich aplikací v hydrodynamických tlumičích. V první části práce je provedena rešerše stávající technologie hydraulických tlumičů se zaměřením na tlumiče využívající ...
 • Pasivní bytový dům 

  Čejka, Radek
  Předmětem této diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby pasivního bytového domu na pozemku par.č.1691/96 v katastrálním území Černovice v obci Brno. Bytový dům bude umístěn ve ...
 • Rodinný dům 

  Halva, Jiří
  Novostavba rodinného domu se samostatnou garáží v obci Rokytno. Stavby jsou dvoupodlažní s plochou zelenou střechou. Rodinný dům splňuje podmínky pro pasivní domy. Vytápění nucené s rekuperací a zemním výměníkem.. Objekty ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Otáhal, Miloslav
  Předmětem diplomové práce je návrh vinařství s malou výrobou vína, degustačními prostory, malým wellness. Dále čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 40 osob a restaurací. Tento nový objekt je osazen v extravilánu města Mikulov. ...
 • Vliv dynamického přidělování šířky pásma na koncové jednotky 

  Sikora, Pavel
  Práce pojednává o DBA algoritmech využívaných v XG-PON sítích. Popisuje jak referenční vzhled DBA algoritmů, tak tři konkrétní DBA algoritmy diskutované v odborných článcích. Konkrétně se jedná o GIANT, HYRA a modifikovaný ...
 • Využití virtuální reality v projekci a konstrukci výrobních strojů, systémů a robotiky 

  Jun, Lukáš
  Tato bakalářská práce se v první části zabývá historii a vývojem virtuální reality. Nabízí přehled jejich typů, možností využití,… Dále upřesňuje veškeré podmínky, které musí být splněny pro vytvoření věrné virtuální ...