Now showing items 1-2 of 2

  • Mikroreologie biokoloidních systémů 

    Hnyluchová, Zuzana
    Cílem předložené dizertační práce bylo důkladné studium pasivních mikroreologických technik, jakožto nových metod pro možnost charakterizace viskoelastických vlastnosti látek, které vykazují jisté výhody či možnosti poskytnou ...
  • Mikroreologie v koloidních systémech 

    Hradecká, Lucie
    Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vlivu povrchových vlastností částic na výsledky mikroreogických měření roztoků biopolymerů. Hyaluronan byl zvolen jako záporně nabitý polymer, chitosan jako kladně nabitý ...