Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza zařízení pro galvanizovny 

  Janda, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu jednotlivých galvanických zařízení, na operace a technologie v nich prováděné. Taktéž obsahuje popis řídicích systémů galvanických linek a seznam norem používaných v povrchových úpravách.
 • Impact of the SiNx Thickness on Passivation Quality and Contact Resistivity of Silicon Solar Cell 

  Mojrová, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this work the influence of thickness of Silicon Nitride (SiNX) layer deposited by Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD) on passivation quality and contact resistivity (ρC) of n-type Passivated Emitter Rear ...
 • Korozivzdorné oceli 

  Chára, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá korozivzdornými ocelemi. V teoretické části jsou nejprve popsány mechanismy a druhy koroze. Dále se práce zabývá vlastnostmi, rozdělením a výrobou korozivzdorných ocelí a následuje stručný popis ...
 • Měření náboje v dielektrických vrstvách 

  Šťavík, Jaroslav
  Tato práce se zabývá moderním měřením elektrického náboje v dielektrických vrstvách. Jedná se hlavně o měření C-V charakteristiky a specielní metody měření povrchové energie ze smáčivosti povrchu. Práce je brána jako základ ...
 • Moderní materiály a technologie pro výrobu zařízení určených k práci v korozivním prostředí 

  Kollár, Pavel
  Tato práce je zaměřená na korozivzdorné oceli, které dnes představují velice zajímavý segment metalurgické výroby jak pro konstruktéry, tak i pro technology. Tato oblast metalurgie se současně stále vyvíjí a pro použití ...
 • Pasivace hliníku a hliníkových slitin v pasivačních lázních bez sloučenin Cr6+ 

  Macháč, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením účinnosti ochranných konverzních povlaků vzniklých pasivací kovů a jejich slitin v přípravcích bez sloučenin chromu. V teoretické části je nejdříve přiblížena problematika ...
 • Pasivace povrchu germania metodou ALD 

  Kuba, Jakub
  Práce se zabývá pasivací povrchu germania pomocí chemického leptání a metodou depozice atomárních vrstev (ALD). Sledována byla především rychlost oxidace povrchu germania a zastoupení jednotlivých oxidů germania po použití ...
 • Povrchová předúprava konstrukčních hliníkových slitin pro lepené spoje 

  Pikner, Jan
  Diplomová práce se zabývá předúpravou povrchu hliníkových slitin. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti hliníku a jeho slitin, metody úprav povrchu a možnostmi hodnocení kvality předupraveného povrchu. Experimentální ...