Now showing items 1-1 of 1

  • Mikroreologie biokoloidních systémů 

    Hnyluchová, Zuzana
    Cílem předložené dizertační práce bylo důkladné studium pasivních mikroreologických technik, jakožto nových metod pro možnost charakterizace viskoelastických vlastnosti látek, které vykazují jisté výhody či možnosti poskytnou ...