Now showing items 1-17 of 17

 • Bezpečnostní rizika sociálních sítí a jejich prevence 

  Nguyen, Sao Linh
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnostních rizik a hrozeb sociálních sítí. Práce zahrnuje základní informace o nejznámějších online sociálních sítích typu Facebook, Twitter a Instagram. V práci je analyzována ...
 • Bezpečný přístup do webového rozhraní 

  Kazik, Milan
  Dokument obsahuje základní principy a postupy při bezpečném přístupu do webového informačního systému. Skládá se z teoretické části a následné praktické realizace. Tyto dvě části jsou psané přímo v každé kapitole současně. ...
 • Distribuované generování hesel pomocí pravděpodobnostních gramatik 

  Mikuš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá procesom lámania hesiel, popisom existujúcich útokov a generovania hesiel na základe pravdepodobnostnej gramatiky. Táto gramatika sa dá použiť na útok, ktorý funguje na základe trénovania nad existujúcim ...
 • Metody ukládání uživatelských hesel v operačních systémech 

  Pavlík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby ukládání hesel v současných operačních systémech. Konkrétně se práce zaměřuje na operační systémy Windows, Linux, BSD a OS X. U těchto systémů jsou zkoumány způsoby hašování hesel a ...
 • Návrh a realizace autentizační metody pro přístup k webové službě v jazyce PHP 

  Pokorný, Jiří
  Bakalářská práce popisuje dostupné autentizační principy pro přístup k webovým službám. Porovnává jejich potřebné hardwarové vybavení, bezpečnost, finanční nákladnost, obtížnost implementace a náročnost obsluhy i údržby. ...
 • Návrh identity managementu ve společnosti 

  Sladovník, Lukáš
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou identity managementu ve společnosti. Analyzuje stav, jakým způsobem společnost řídí identity a spravuje přístupy, a jakým způsobem přistupuje k auditu dat. Následně podává návrhy ...
 • Návrh systému řízení bezpečnosti koncových stanic ve společnosti 

  Steciuk, Alexander
  Bakalářská práce „Návrh systému řízení bezpečnosti koncových stanic ve společnosti“ se zaobírá tématem bezpečnosti koncových stanic ve firmě a to jak na administrativní úrovni, tak na personální. Soustředím se spíš na ...
 • Návrh změn identity managementu v podniku 

  Hruška, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh implementace změn identity managementu do konkrétní společnosti. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a také podrobný popis identity managementu. Dále je zde popsána ...
 • Návrh změn systému řízení identit ve firmě 

  Vokálek, Vojtěch
  Předmětem diplomové práce je prozkoumat integraci systému správy identit se systémem řízení bezpečnosti informací na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu. Upozornit společnost na nedostatky a podat ...
 • Obnova hesel archivů RAR, BZIP a GZIP s využitím GPU 

  Mikuš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá popisom kryptografického zabezpečenia a implementácie obnovy hesla súborov vo formátoch RAR, GZIP, BZIP. Na obnovu hesla je použitý multi platformový nástroj Wrathion, ktorý dokáže pomocou modulov a ...
 • Ochrana proti distribuovaným útokům hrubou silou 

  Richter, Jan
  Diplomový projekt se zabývá analýzou útoků hrubou silou zaměřených na prolomení autentizace běžných služeb (především ssh) na operačních systémech Linux a xBSD. Jsou zde zkoumány reálné útoky, současné nástroje, možnosti ...
 • Realizace útoku na hašovací funkci SHA-1 

  Dziura, Michal
  Bakalářská práce se zabývá hašovacími funkcemi, funkcí SHA-1 a její implementací v jazyce Java. Opisuje slabiny této funkce a implementuje realizaci vybraného útoku, vedoucího k odhalení zdrojového textu nebo založeného ...
 • Užití techniky lámání hesel u komprimačních formátů RAR, ZIP a 7z a extrakce hesel z samorozbalovacích archivů 

  Prustoměrský, Milan
  Práce se zabývá užitím techniky lámání hesel u běžných komprimačních formátů a extrakcí hesel ze samorozbalovacích archivů, které se využívají pro potřeby malware. Jsou zde popsány struktury komprimačních formátů, šifry a ...
 • Útoky pomocí programu Cain & Abel 

  Smékal, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení lokálních počítačových sítí LAN, kryptografickými algoritmy, jednotlivými metodami útoků na počítačové sítě a praktickou aplikací těchto útoků v lokální síti LAN. ...
 • Vylepšení architektury systému správy identit ve firmě 

  Nop, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení stávající podoby systému správy identit ve firmě a navržení nové podoby za účelem zvýšení úrovně stability a informační bezpečnosti ve společnosti, primárně ve vztahu k systémům ...
 • Základy bezpečnostního povědomí pro žáky základních škol 

  Přibyl, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá vybudováním vzdělávacích modulů, které budou sloužit pro vybudování základního povědomí o bezpečnosti pro děti na základních školách. Teoretická část popisuje základní informace z této oblasti. ...
 • Zdokonalení pravděpodobnostních metod pro lámání hesel 

  Lištiak, Filip
  Táto práca sa zaoberá lámaním hesiel pomocou pravdepodobnostných bezkontextových gramatík, konkrétne nástrojom PCFG Cracker. Cieľom práce je návrh a implementácia zdokonalení tohto nástroja, ktoré zredukujú veľkosť výstupných ...