Now showing items 1-19 of 19

 • Antény pro pásmo milimetrových vln 

  Pítra, Kamil
  Tato práce popisuje návrh a experimentální ověření tří typů širokopásmových antén, motýlkové antény, Vivaldiho antény a spirálové antény. Sledovanými parametry jsou šířka pásma, vstupní impedance, zisk a směrová charakteristika. ...
 • Demonstrační zařízení pro sklízení energie 

  Kaděra, Petr
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou sklizně elektromagnetické energie. Popisuje jednotlivé části řetězce, které jsou podstatné pro zpracování vysokofrekvenční energie. Rozebírá možnosti řešení a jejich vlastnosti. ...
 • Design of a Wideband Inductively Coupled Loop Feed Patch Antenna for UHF RFID Tag 

  Bashri, M. S. R.; Ibn Ibrahimy, M.; Motakabber, S. M. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-04)
  A planar wideband patch antenna for ultra-high frequency (UHF) radio frequency identification (RFID) tag for metallic applications is presented in this research work. Three different shape patches are inductively coupled ...
 • Design of Stacked Microstrip Dual-band Circular Polarized Antenna 

  Zakaria, N.; Rahim, S. K. A.; Ooi, T. S.; Tan, K. G.; Reza, A. W.; Rani, M. S. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-09)
  This study introduces a new design of dual-band circular polarized (CP) microstrip antenna for ISM band applications (2.45 GHz and 5.8 GHz). The proposed dual-band CP microstrip antenna with compact design has achieved ...
 • Electromagnetic Band Gap Structures: Practical Tips and Advice for Antenna Engineers 

  Kovacs, P.; Urbanec, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  In this paper we discuss the use of electromagnetic band gap (EBG) structures in antenna engineering from a practical point of view. Our aim is to point out the most common mistakes and myths related to design, analysis ...
 • Modelování planární antény zatížené rezonančními kroužky 

  Šrajbr, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh dvoupásmové planární dipólové antény zatížené rezonančními kroužky. Nejprve je popsán vlastní princip této antény a pak je pozornost zaměřena na návrh a naladění rezonančních ...
 • Multilayer Textile Antenna Array 

  Hermány, Roman; Pařízek, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Two possible ways to power the serial patch array will be presented. The antenna array is conceived as a multi-layered structure formed on a 3D textile substrate. The first concept – aperture coupled array – is unsuitable ...
 • Mutual Coupling Between IFF/SSR Microstrip Antennas with Reduced Transversal Size - Experimental Study 

  Sorokosz, L.; Zieniutycz, W.; M. Pergol, M.; Mazur, W. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  Mutual coupling between IFF/SSR microstrip antennas is investigated experimentally in this paper. At the begining configuration and performance of isolated microstrip antenna fed by H-shaped coupling slot is presented. ...
 • Optimalizace antén na EBG substrátech tzv. kolonií mravenců 

  Wilder, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací antén na EBG substrátech pomocí metody kolonie mravenců (ACO). Tato metoda vychází z komunikačních mechanismů reálné kolonie mravenců. V první části této práce je rozebrána teorie ...
 • Planární antény se speciálními krycími vrstvami 

  Zdráhal, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním planárních antén se speciálními krycími vrstvami v programu CST Microwave Studio. Pozornost je zaměřena na substráty s elektromagnetickými zádržnými pásmy. V první části je rozebrán ...
 • Rekonfigurovatelná flíčková anténa 

  Zlatníček, Radek
  Cílem diplomové práce je návrh a realizace rekonfigurovatelné flíčkové antény. Anténa bude napájená mikropáskovým vedením. Na napájecí vedení budou připojeny ladicí pahýly. Každý pahýl impedančně přizpůsobí anténu na 50 ? ...
 • Retrodirective Antenna Array Using High Frequency Offset 

  Sindler, P.; Pokorny, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  The paper deals with the design of a simple retrodirective antenna array exhibiting by high frequency offset between received and transmitted wave. Analysis of the beam pointing error using antenna array model developed ...
 • Retrodirektivní anténní pole 

  Šindler, Pavel
  V první části této práce je shrnuta základní teorie retrodirektivních anténních polí a jejich jednotlivých částí – antén a směšovačů. Dále je uveden krátký přehled možností využití retrodirektivních anténních polí k přenosu ...
 • Shielded Micro-Coplanar CRLH TL Zeroth-Order Resonator Antenna: Critical Performance Evaluation 

  Polivka, M.; Vrba, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  The attention of this paper is focused on the four unit cell zeroth-order resonator antenna (ZORA), manufactured on a shielded micro-coplanar composite right/left-handed (CRLH) transmission line structure. The antenna was ...
 • Sklízení elektromagnetické energie v pásmu 24 GHz 

  Rokos, Lukáš
  Cílem semestrální práce je seznámit se se základními principy sklízení elektromagnetické energie a jejím možným využitím. Pro získání energie je zvolena usměrňující (rektifikační) anténa. Ta se skládá z flíčkové planární ...
 • Tkané antény 

  Fikar, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout tkané antény, které budou pracovat v ISM pásmu 5,8 GHz. Pozornost bude zaměřena na praktické použití těchto antén při běžném používání. U antén budou pozorovány změny pracovního pásma ...
 • Vícevrstvá textilní anténní řada 

  Hermány, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem tří možných způsobů napájení sériové flíčkové řady a následnou optimalizací vybrané z nich. Anténní řada je koncipována jako vícevrstvá struktura vytvořená na 3D textilním substrátu. ...
 • Vícevrstvá Yagiho anténa pro pásmo 60 GHz 

  Janečka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a simulací vícevrstvé Yagiho antény na frekvenci 60 GHz. V práci jsou navrženy a porovnány dva způsoby napájení antény. Na základě získaných výsledků je přistoupeno k napájení pomocí ...
 • Využití metamateriálů pro zlepšení parametrů antén 

  Šporik, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá návrhem planární antény rezonančního typu, která je založena na kombinaci levo- a pravotočivých vlastností přenosového vedení. Toto vedení se nazývá CRLH vedení a vychází ze tzv. hříbkové struktury. ...