Now showing items 1-5 of 5

 • 3D Hra v Unity s využitím analýzy hudby 

  Petrjanoš, Jakub
  Tato práce pojednává o zpracování hudby a jejím využití při tvorbě hry v herním engine Unity. Pomocí analýzy hudby je ve hře řešeno hledání cesty přes procedurálně generovaný terén. Při vývoji byly použity experimentální ...
 • Herní demo v Unity 

  Kocián, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací hry s procedurálně generovanými prvky v Unity. V práci lze najít shrnutí informací o videohrách, některé metody procedurální generace a popis procesu návrhu a implementace ...
 • Vizualizace hledání cesty pro robota 

  Kvasnica, Miroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o pravděpodobnostních algoritmech pro hledání cesty robota. Obsahuje teoretický popis pravděpodobnostních algoritmů včetně diskuze nad implementačními detaily, přibližuje jejich využití a ...
 • Vizualizace plánování cesty 

  Vozák, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o pravděpodobnostních algoritmech pro hledání cesty holonomického (hlavně robota typu auto) a pružného robota. Obsahuje stručný teoretický popis pravděpodobnostních algoritmů včetně diskuze ...
 • Zobrazování scény s velkým počtem chodců v reálném čase 

  Pfudl, Václav
  Hlavním cílem této práce bylo implementova software, který by byl schopen vykreslovat, simulovat a natáčet scény s chodci. Výstupní videa této práce by mohla být využita jako vstupní data pro rozpoznávací video systémy. ...