Now showing items 1-10 of 10

 • Closed-form Description of Microwave Signal Attenuation in Cellular Systems 

  Baltzis, K. B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  The reliable and accurate description of signal attenuation characteristics is important in the simulation and performance analysis of wireless communications systems. Recent works have provided analytical expres- sions ...
 • An Empirical Ultra Wideband Channel Model for Indoor Laboratory Environments 

  Noori, N.; Karimzadeh-Baee, R.; Abolghasemi, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-04)
  Channel measurement and modeling is an important issue when designing ultra wideband (UWB) communication systems. In this paper, the results of some UWB time-domain propagation measurements performed in modern laboratory ...
 • Energy Efficient Power Allocation for Distributed Antenna System over Shadowed Nakagami Fading Channel 

  Ying Wang; Xiangbin Yu; Yang Li; Binbin Wu (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  In this paper, the energy efficiency (EE) of downlink distributed antenna system (DAS) with multiple receive antennas is investigated over composite fading channel that takes the path loss, shadow fading and Nakagami-m ...
 • Excess Loss Model for Low Elevation Links in Urban Areas for UAVs 

  Simunek, M.; Pechač, Pavel; Fontan, F. P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-09)
  In this paper we analyze the link between an UAV and a ground control station in an urban area. This link shows a unique geometry which is somewhere in between the purely terrestrial (e.g., a macro-cell channel) and the ...
 • Indoor Propagation Measurement for WLAN Systems Operating in 2.45 GHz ISM Band 

  Valek, M.; Zvanovec, S.; Pechač, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002-12)
  For a planning of indoor Wireless LAN systems working in the ISM band, the signal propagation prediction is needed. In this article, the measurement campaign based on two types of measurements at 2.45 GHz is introduced. ...
 • Měření a modelování pokrytí bezdrátových sítí 

  Julínek, Pavel
  Tato diplomová práce popisuje mobilní komunikační systémy GSM a UMTS včetně principu fungování těchto systémů. Dále se zabývá problematikou GPS a určení polohy pomocí tohoto systému. Je zde také popsána problematika ztrát ...
 • Návrh programovatelného útlumového členu 

  Pokorný, Rostislav
  Tato diplomová práce řeší návrh a realizaci programovatelného útlumového členu. Cílem bylo vytvoření elektronického zařízení, které umožňuje plynulé nastavení hodnoty útlumu v rozsahu 0–150 dB pomocí tlačítek a zobrazení ...
 • On the Effect of Channel Impairments on VANETs Performance 

  Baltzis, K. B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  The primary means of studying the performance of vehicular ad hoc networks (VANETs) are computer simulations. Nowadays, the development of analytical models and the use of hybrid simulations that combine analytical modeling ...
 • Šíření signálů bezdrátových komunikačních systémů IEEE 802.11 

  Vyčítal, Jaroslav
  Tato práce pojednává o šíření vln. Je zde uvedeno rozdělení vln dle vlnové délky. Zaměřuje se na pásmo UHF a SHF ve kterém pracuje systém IEEE802.11n. Obsahuje rozdělení modelů dle typu buněk. Popisuje které způsoby šíření ...
 • Šíření signálů mobilních komunikačních systémů 

  Julínek, Pavel
  Tato práce popisuje základní princip funkce mobilních komunikačních systémů. Blíže jsou zde popsány systémy GSM, UMTS. Práce se zabývá zejména problematikou ztrát při šíření signálu, které nastávají mezi vysílačem a ...