Now showing items 1-19 of 19

 • Hledání nejkratších cest grafem 

  Jágr, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je hledání, porovnání, úprava a implementace vhodných grafových algoritmů vedoucích k nalezení všech nejkratších cest mezi všemi dvojicemi vrcholů v neorientovaných grafech. Pro tento účel ...
 • Mobilní robotická platforma řízená pomocí PLC 

  Konečný, Michael
  Cílem této diplomové práce bylo vytvoření návrhu konstrukce prototypu mobilní robotické platformy a jeho fyzické zhotovení. Dalším cílem bylo vytvoření řídícího algoritmu a jeho implementace do prototypu. Navíc byla diplomová ...
 • Navigace robotu pomocí grafových algoritmů 

  Čížek, Lubomír
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí grafových algoritmů. Její teoretická část se zabývá základními přístupy plánování cesty robota a věnuje bližší pohled na různé metody grafových algoritmů. V druhé části ...
 • Plánování cesty mobilního robota pomocí genetického algoritmu 

  Sipták, Petr
  Má práce se zabývá plánováním cesty mobilního robota pomocí genetických algoritmů. V první části jsou popsány známé přístupy k problematice a ve druhé části popisuji vlastní řešení pomocí jazyka C#, které jsem pojal jako ...
 • Plánování cesty pomocí Voronoiových diagramů 

  Živčák, Adam
  Náplňou tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia zásuvného modulu pre plánovanie cesty do robotického operačného systému s využitím Voronoiových diagramov. Plánovanie cesty prebieha v prostredí ktoré je pre robota ...
 • Plánování cesty pro formace robotů 

  Hornáček, Zdenko
  Robotika zažíva v posledných rokoch veľký rozmach. Tento rozvoj je spôsobený neustálym technickým pokrokom, ktorého snahou je vyvíjať stále dokonalejšie roboty a z nich ďalej vytvárať spolupracujúce skupiny. Tieto ...
 • Plánování cesty robota pomocí mravenčích systémů 

  Sedlák, Václav
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí mravenčích systémů. V teoretické části je úvod do problematiky plánování cesty mobilních robotů a přiblížení mravenčích systémů coby nástroje pro optimalizaci a plánování ...
 • Plánování cesty robotu pomocí hejnových algoritmů 

  Hrčka, Petr
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí hejnového algoritmu. V první části je popsán samotný PSO algoritmus a přístupy k pracovnímu prostoru robota pro nasazení PSO. V druhé části jsou srovnávány různé přístupy ...
 • Plánování cesty v mapě OpenStreet 

  Dobeš, Jan
  Tato práce se zabývá možnostmi plánování cesty v OpenStreet mapě a Robotickém operačním systému (ROS framework), zkoumá existující řešení, poté vhodně implementuje knihovnu s vlastními plánovacími algoritmy a dalšími ...
 • Plánování dráhy robotického ramene 

  Major, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá ovládáním robota Mitsubishi Melfa RV-6SL na základě naplánované dráhy knihovnou MoveIt. V této práci se může čtenář dočíst jakým způsobem postupovat a jaké informace potřebuje při snaze ...
 • Plánování pohybu objektu v 3D prostoru 

  Sasýn, Radek
  Tato práce popisuje hledání cest mezi překážkami ve 3D prostoru pomocí pravděpodobnostních algoritmů. Uživatelé si mohou v uživatelském prostředí vytvořit scénu-přidat objekty, definovat startovní objekt, překážky a cílovou ...
 • Plánování pohybu objektu v 3D prostoru 

  Němec, František
  Tato práce se zabývá problémem plánování pohybu objektu ve 3D prostoru. Cílem je vytvořit program, který uživateli umožní vytvořit scénu, ve které bude hledání cesty probíhat, automaticky pak cestu vyhledá a nakonec ji ...
 • Plánování trajektorie vozidla se čtyřmi nezávisle řízenými koly 

  Śniežek, Roman
  Práce se zabývá kinematickým modelem vozidla se čtyřmi nezávisle řízenými koly a jeho simulací. Dále se zabývá algoritmy pro plánování cesty. Cílem práce je využití kinematického modelu a algoritmu pro sledování cesty k ...
 • Pokročilé plánování cesty robotu (RRT) 

  Knispel, Lukáš
  Tato diplomová práce práce se zabývá plánováním cesty všesměrového mobilního robotu pomocí algoritmu RRT (Rapidly-exploring Random Tree – Rychle rostoucí náhodný strom). Teoretická část popisuje základní algoritmy plánování ...
 • Řízení mobilního robotu 

  Podivín, Ladislav
  V této práci je popsán návrh a implementace řídicích algoritmů pro mobilní robot Ryder, který je naváděn pomocí GPS. V práci jsou diskutovány hlavně dva nejdůležitější aspekty řízení mobilních robotů - plánovací algoritmus ...
 • Vizualizace algoritmů pro plánování cesty 

  Rusnák, Jakub
  Práce se věnuje vytvoření knihovny pro vizualizaci algortimů. Knihovna ulehčuje tvorbu uživatelského rozhraní pro aplikace s algoritmami. Její funkce je demonstrovaná na nekolikaalgoritmech pro plánovaní cesty. Výsledné ...
 • Vizualizace algoritmů pro plánování cesty 

  Mutňanský, Filip
  Táto práca sa zaoberá algoritmami pre plánovanie cesty, obsahuje teoretický popis najznámejších prístupov pre plánovanie cesty a to: bug algoritmy, roadmapy, bunečná dekompozícia, potenciálové polia a pravdepodobnostné ...
 • Vizualizace hledání cesty pro robota 

  Sykala, Vít
  Tato bakalářská práce slouží k vysvětlení funkce algoritmů na vyhledávání a plánování cesty robota ve známém prostředí. V první části se věnuje rozdělení a vysvětlení algoritmů Road map a Buněčné dekompozice. Dále je zde ...
 • Vizualizace plánování cesty pro letouny 

  Volný, Miloš
  Táto práca sa zaoberá preskúmaním základných prístupov k plánovaniu ciest a ich aplikácii na problémy plánovania cesty pre lietadlá. Práca diskutuje výber plánovacích algoritmov vhodných na uvedenie čitateľa do problematiky ...