Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace hledání cesty v počítačové hře 

  Tihlařík, Miroslav
  Tato práce se zabývá popisem a porovnáním různých mapových sítí a algoritmů vyhledávání cest používaných v prostředí videoher.
 • Bezkolizní navigace mobilního robotu 

  Stříteský, Vladimír
  Práce se zabývá autonomní jízdou robotu z hlediska vyhýbání se překážkám v již naplánované trase. Jsou zde shrnuty běžně používané snímače pro detekci překážek a algoritmy pro hledání cesty. Na těchto základech je navrženo ...
 • Demonstrace metod prohledávání stavového prostoru 

  Tureček, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku metod prohledávání stavového prostoru. Práce se zaměřila zejména na praktickou část, jejímž cílem bylo vytvořit demonstrační aplikaci, která by měla sloužit jako pomůcka do ...
 • Generování mapy a hledání cesty v mapě pro strategické hry 

  Karásek, Štěpán
  Tato práce se skládá ze dvou částí. V první části se zabývá procedurálním generováním mapy se zaměřením na tvorbu terénu. Nejdříve jsou rozebrány principy generování terénu, použitelné algoritmy a způsoby generování dalších ...
 • Multiagentní a optimalizační metody pro hry typu Stealth 

  Láncoš, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací chování oponentů ve videohrách žánru "stealth". Klade důraz na jeho věrohodnost v porovnání s chováním skutečných lidí a na kvalitní herní zážitek. Práce popisuje využití algoritmu ...
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí celulárních automatů 

  Holoubek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití algoritmů celulárních automatů pro plánování cesty v prostředí čtvercové mřížky. Teoretická část obsahuje přehled standardních přístupů plánování cesty, následně se podrobněji ...
 • Pravděpodobnostní lokalizace mobilního robota 

  Kopečný, Tomáš
  Řízení pohybu, navigace a orientace robota v prostoru jsou problémy spjaté s vývojem mnoha robotů. Tato práce se zabývá především lokalizací ve smyslu orientace robota v prostoru, nicméně ani ostatní aspekty nejsou opomenuty. ...
 • Rozhraní pro tvorbu herních agentů v prostředí Jason 

  Rusnák, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou rozhraní pro vytváření agentů v jazyce Jason pro hru Unreal Tournament 2004. Čtenář se seznámí s teorií agentních systémů, s hrou Unreal Tournament a prostředím GameBots. V práci je popsán návrh ...
 • Turtlebot v rámci frameworku ROS 

  Bartoš, Pavel
  Cílem této práce je vytvoření modelu Turtlebota a jeho následné otestování v prostředí Gazebo. Práce představuje sérii algoritmů, které simulují pohyb robota a jeho orientaci ve zvoleném prostoru. Vytvořené řešení poskytuje ...
 • Umělá inteligence v moderních počítačových hrách 

  Pavliska, Jiří
  Obsahem této bakalářské práce je návrh umělé inteligence pro moderní počítačovou hru. Snažím se seznámit čtenáře se samotným pojmem umělá inteligence. Uvádím popis prvků a technik používaných při tvorbě chování postav ...
 • Vyhledávání cesty ve vektorových datech projektu OpenStreetMap 

  Adamček, Adam
  Vyhledávače cest patří mezi služby, které v dnešní době lidé často využívají při plánování přejezdu neznámým územím. Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která bude schopna ve volně dostupných mapových ...
 • Vyhledávání trasy v mapě budovy 

  Marko, Antonín
  Většina velkých budov obsahuje statické panely s plánkem budovy, které nejsou přehledné a trvá dlouhou dobu najít konkrétní místnost a cestu k ní. Předmětem této práce je návrh a implementace aplikace pro zobrazení mapy ...