Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza inverzních repetic v genomu lidských patogenů 

    Hanzlíková, Anna
    Patogeny jsou organismy, které jsou příčinou různých onemocnění hostitele. Patří zde: priony, viry, bakterie, houby, prvoci a živočichové. Tato bakalářská práce je zaměřená konkrétně na viry, způsobující lidská onemocnění ...
  • Dezinfekce pitné vody - aspekty navrhování a provozování 

    Krupicová, Simona
    V první části bakalářské práce se zabývám jednotlivými dezinfekčními činidly používanými pro hygienické zabezpečení pitné vody a to na bázi chloru a bezchlorových. Následně zmiňuji provozování bez použití dezinfekčních ...