Now showing items 1-20 of 24

 • Mateřská školka 

  Hanšpach, Vít
  Cílem diplomové práce je návrh a dokumentace k provedení novostavby mateřské Školy a s tím související dispoziční řešení objektu. Návrh vhodné konstrukční soustavy s ohledem na statickou a tepelnou technickou část. Mateřská ...
 • Nadstandardní studentské bydlení v Olomouci 

  Dohnálek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace studentského bydlení v centru Olomouce. Objekt se nachází v blízkosti vysokých škol a ubytovacích kolejí Univerzity Palackého a je navržen tak, aby ...
 • Návrh a posouzení vybraných prvků patrového objektu 

  Ducháč, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení vybraných prvků patrové budovy. Celá nosná konstrukce je navržena z železobetonu. Mezi posuzovanými prvky jsou sloupy, stropní lokálně podepřené desky, patky a schodiště. Práce ...
 • Návrh a posouzení ŽB skeletu 

  Hečková, Beata
  Diplomová práce se zabývá návrh vybraných částí monolitického železobetonového objektu. Statický výpočet obsahuje posouzení stropní desky na lokálních podporách, výpočet sloupů, trámu, schodiště a základové patky. Objekt ...
 • Návrh a posouzení železobetonových stropů 

  Pavličko, Jakub
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané svislé a vodorovné konstrukce vícepodlažní kancelářské budovy. Nosná konstrukce je tvořena obvodovým zděným systémem, dvojicí železobetonových sloupů a dvojicí průvlaků v 1.NP. ...
 • Návrh předpjaté mostní konstrukce 

  Tylčer, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu v Trutnově přes místní komunikaci. Je navržena předpjatá dvoutrámová konstrukce o dvou polích s dvojcí šikmých vzpěr. Je zpracován podrobný statický výpočet a most je ...
 • Návrh založení dálničního mostu 

  Králík, Michal
  Předmětem této práce je návrh založení dálničního mostu, který se nachází mezi Lipníkem nad Bečvou a Bělotínem. Práce je zaměřena na vypracování plošného a hlubinného založení a určení, která varianta je vhodnější. Výpočty ...
 • Objekt pro administrativmí a logistické účely 

  Navrátil, Ondřej
  Jedná se o návrh ocelové nosné konstrukce jednopodlažního halového objektu obdélníkového půdorysu 60 x 80 m, světlou výškou 10 m a celkovou výškou 13,3 m. V přední části je po celé šířce navržena dvoupatrová skeletová ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové haly 

  Janoušek, Vít
  Diplomová práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové ocelové jednolodní haly o rozpětí 24 m, délce 63 m a výšce skladebné konzoly 8,7 m. V hale jsou dva mostové jeřáby, jeden o nosnosti 50 t a druhý o nosnosti 32 t. ...
 • Ocelová průmyslová hala s jeřábovou dráhou 

  Holec, Tomáš
  Bakalářská práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové ocelové jednolodní haly o rozpětí 30 m, délce 82 m a výšce skladebné konzoly 7,5 m. V hale je mostový jeřáb o nosnosti 20 t. Hlavní konstrukční materiál je ocel ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Skoupá, Karolina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce Polyfunkčního domu v Brně. Řešenými prvky jsou lokálně podepřená deska,sloup,stěna,patka.Statický výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineering.
 • Průmyslová budova 

  Michálek, Vojtěch
  V bakalářské práci je vypracován návrh nosné ocelové konstrukce průmyslové haly o půdorysných rozměrech 30x63 m, maximální výškou 17,300m, pro oblast Brno. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné ...
 • Průmyslová budova 

  Nitková, Jana
  Bakalářská práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové ocelové jednolodní budovy o rozpětí 24 m, délce 63 m a skladebné výšce konzoly 8,7m. V průmyslové budově se nacházejí dva mostové jeřáby o nosnosti 12,5t a 32/8t. ...
 • Sportovní hala 

  Sengerová, Ingrid
  V rámci této bakalářské práce se budu zabývat návrhem nosné konstrukce sportovní haly pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková) situovanou v oblasti města Brno, přičemž půdorysné rozměry této ...
 • Sportovní hala 

  Návarová, Michaela
  V bakalářské práci je vypracován návrh dřevěné nosné konstrukce sportovní haly. Hala je určená pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková ). Půdorysné rozměry haly jsou 26,5 m x 45 m a proměnná výška. ...
 • Sportovní hala 

  Horká, Petra
  V diplomové práci je vypracován ve dvou variantách návrh nosné konstrukce sportovní haly pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková) o půdorysných rozměrech 42 m x 72 m a světlé výšce 8 m. Konstrukce ...
 • Sportovní hala 

  Zogata, Pavel
  V diplomové práci je vypracován návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly o půdorysných rozměrech 45x54 m, maximální výškou 15,5 m, pro oblast Znojmo. Ve statickém výpočtu jsou navržený a posouzeny hlavní nosné konstrukční ...
 • Stavebně technologická etapa založení skladovací a výrobní haly Berndorf Bäderban 

  Lepík, Jiří
  Cílem bakalářské práce je vypracovat stavebně technologický projekt pro založení dvoulodní haly. Nosná konstrukce haly je navržena z ocelových kloubově uložených rámů. Základové poměry staveniště jsou složité, proto budou ...
 • Trojlodní skladový objekt 

  Back, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je návrh a statický posudek základních prvků trojlodního skladového objektu. Dále je vypracována projektová dokumentace skládající se z technické zprávy, dispozičních výkresů, výrobních výkresu a ...
 • Výrobní hala 

  Paroulek, Adam
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a posouzení hlavních konstrukčních prvků jednolodní ocelové haly pro výrobu. Prostorové uspořádání haly je rozpětí 18 m, délka 63 m a výška haly je odpovídající skladebné výšce konzoly ...