Now showing items 1-2 of 2

  • Železobetonová konstrukce parkovacího domu 

    Vaněčková, Adéla
    Cílem bakalářské práce je návrh prvků rámu monolitické železobetonové rámové konstrukce parkovacího domu. Projekt řeší návrh typického podlaží konstrukce. Nosná konstrukce je tvořena příčným rámem, jenž se skládá z příčlí ...
  • Železobetonová nosná konstrukce objektu patrových garáží 

    Klajba, Daniel
    Cílem bakalářské práce je návrh železobetonové monolitické stropní konstrukce typického podlaží objektu patrových garáží. Nosná konstrukce je tvořena příčným rámem sestávajícího z příčlí, na kterých jsou uloženy trámy a ...