Now showing items 1-17 of 17

 • Analyzátor síťových protokolů 

  Hlísta, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá metódami detekcie protokolov na siedmej vrstve sieťového modelu ISO/OSI. Zameriava sa na návrh a implementáciu systému schopného identifikovať aplikačné protokoly na základe obsahu dátovej časti ...
 • Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map 

  Pařík, David
  Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu ...
 • Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map 

  Pařík, David
  Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu ...
 • Detekce nánosu UV lepidla 

  Pavelka, Radek
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu kontrolního kamerového systému pro detekci vad při nanášení UV luminiscenčního lepidla, spojujícího dno papírového pytle. Během práce byl vytvořen a otestován program pracující s ...
 • Detekce P2P sítí 

  Březina, Matej
  Táto práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním softwarového detekčného systému p2p (peer-to-peer) sietí založeného na kombinácii predfiltrovania pomocou BPF a porovnávania obsahu paketov so vzormi obsahu známych ...
 • Generická analýza toků v počítačových sítích 

  Jančová, Markéta
  Tato práce se zabývá problematikou popisu síťového provozu pomocí automaticky vytvořeného modelu komunikace. Hlavním zaměřením jsou komunikace v řídicích systémech , které využívají speciální protokoly, jako je například ...
 • Hardwarová akcelerace identifikace protokolů 

  Kobierský, Petr
  S dynamickým rozvojem sítí dochází také k bouřlivému rozvoji síťových aplikací a služeb. Pro zajištění jejich kvality je nutné v síťových tocích identifikovat aplikační protokoly a podle jejich typu jednotlivé toky omezovat ...
 • Hledání regulárních výrazů s využitím technologie FPGA 

  Kaštil, Jan
  V práci je vysvětluje několik algoritmů pro vyhledávání výrazů v textu. Algoritmy pracují v software i hardware. Část práce   se zabývá rozšířením konečných automatů. Další část práce vysvětluje, jak funguje hash a představuje ...
 • Knihovna pro rychlé zpracování síťových dat 

  Vokráčko, Lukáš
  Tato práce se zabývá časově kritickými operacemi v oblasti počítačových sítích a zahrnuje návrh API pro knihovnu implementující tyto operace. Mezi zpracované operace patří vyhledání nejdelšího shodného prefixu pomocí ...
 • Konstrukce nedeterministických konečných automatů 

  Stanek, Timotej
  Tato práce pojednává o problematice konstrukce nedeterministických konečných automatů z PCRE regulárních výrazů s ohledem na jejich parametry při použití v IDS systémech. Rozebraná je také gramatika PCRE výrazů. Dále jsou ...
 • Měření spolehlivosti vyhledávání vzorů 

  Dvořák, Milan
  Tato práce se zabývá metodami vyhledávání vzorů pomocí konečných automatů a popisuje některé optimalizace těchto algoritmů. Dále rozebírá návrh a implementaci metodiky pro měření spolehlivosti vyhledávání na základě ...
 • Možnosti využití sufixových stromů 

  Chlubna, Pavel
  Tato práce pojednává o struktuře sufixových stromů, jejich implementaci a problematice, kterou pomocí sufixových stromů řešíme. Práce se také zaměřuje na konstrukci sufixového stromu, pomocí Ukkonenova algoritmu. Kromě ...
 • Simulace biometrických zabezpečovacích systémů pracující na základě rozpoznávání tváře 

  Dubský, Milan
  Zadáním této práce je navrhnout v prostředí Matlab-Simulink systém pro rozpoznávání tváře určitého člověka z množiny (databáze) tváří všech uživatelů systému. V rámci práce jsou popsány jak algoritmy používané pro detekci ...
 • Strojové chápání map a výpočet optimální cesty 

  Kršák, Pavol
  Práca sa zaoberá vytvorením softvérového nástroja, ktorý za asistencie ľudského elementu extrahuje dáta potrebné na navigáciu v teréne z rastrovej mapy pre orientačný beh. Na dosiahnutie cieľa je nevyhnutné rozsegmentovať ...
 • Strojové chápání map a výpočet optimální cesty 

  Peška, Jaroslav
  Diplomová práce navazuje na předchozí práce zabývající se strojovým chápáním tištěných map zpětně převedených do rastrové grafiky a tvorby modelu terénu. Aplikace také musí dokázat zpracovat záznamy pohybu a integrovat je ...
 • Vyhledávání objektu v digitálních snímcích 

  Šramko, Samuel
  Tato práce se venuje detekci objektu v digitálních snímcích. Popisuje teoretické predpoklady k vyhledávání pomocí algoritmu template matching a SURF a jejich následné využití pri rešení korespondencního problému. Dále se ...
 • Webový portál pro anotaci síťového provozu 

  Málik, Peter
  Předmětem bakalářské práce je vytvorění systému pro anotaci síťového provozu. Za tímhle účelem je potřebné správné určení protokolů na všech vrstvách síťového modelu TCP/IP. Pro identifikaci protokolů aplikační vrstvy se ...