Now showing items 1-9 of 9

 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Voznicová, Denisa
  Návrh polyfunkčního domu vychází z úvah o tom, komu bude určen, kdo bude jeho budoucí návštěvník a obyvatel v závislosti na tom, kde se řešené území nachází, tedy na samém okraji vyloučené lokality. Orientuji se tedy na ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Habancová, Anežka
  Filosofie návrhu vychází z té skutečnosti, že daná parcela je v současnosti nárožní prolukou. V takovém případě bylo logické vzniklou proluku zaplnit a dotvořit tak stávající uliční parter. Další skutečností, která ovlivnila ...
 • Obytný soubor, Líšeň 

  Uřídilová, Valentýna
  Řešená lokalita o rozloze cca 4,2 ha je východní součástí statutárního města Brna. Nachází se v městské části Brno Líšeň na pomezí řadové zástavby vesnického charakteru s drobným měřítkem (stará Líšeň) a rozvolněné výstavby ...
 • Penzion pro seniory 

  Lišková, Jana
  Projektovaný objekt penzionu pro seniory je umístěn v katastru města Velká Bíteš. Budova je navržena s ohledem na potřeby bydlení obyvatelů důchodového věku. Jedná se o čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt. V prvním podlaží ...
 • Polyfunkční dům v Čáslavi 

  Merenus, Vojtěch
  Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu polyfunkčního domu, vyplňujícího prostor nárožní proluky v blízkosti historického centra města Čáslav. Jedná se o objekt s převládající obytnou funkcí. Suterén objektu bude ...
 • Postindustriální město Urbanistická studie rozvoje města Brna na východ od centra 

  Sopoušková, Petra
  Zadáním diplomové práce je postindustriální lokalita na východ od centra Brna. Územím má dle regulačního plánu vést nová městská třída. Toto řešení se ale nezdá jako ideální. Cílem této práce je prozkoumat jedno z možných ...
 • Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín 

  Rašovská, Michaela
  Diplomová práce řeší nové využití filmových ateliérů v městské části Zlín – Kudlov. Řešené území se nachází asi 2,5 km jihovýchodně od Zlína. Cílem návrhu bylo vytvořit fungující celek, který v sobě kombinuje několik funkcí, ...
 • Stavba-Prostor-Město "Dostavba městského bloku" 

  Czapek, Jakub
  Diplomová práce pojednává o tvorbě návrhu novostavby bytového domu v městě Brně na parcele předpokládané k dostavbě městského bloku. Typologicky se zabývá současnými možnostmi navrhování pavlačových bytových domů, a ...
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Pšenčík, Ondřej
  Tato práce si klade za cíl navrhnout atraktivní bydlení pro studenty v blízkosti jejich škol a zároveň pozitivní ovlivnění okolního prostředí. Pomocí integrování vhodných funkcí zkvalitňuje život čtvrti.