Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace algoritmů kinematiky pro čtyřnohý chodící robot 

    Králík, Jan
    Náplní práce je renovace čtyřnohého kráčejícího robota pavoučího typu se jménem Jaromír. Součástí práce je návrh těla, které se následně vytiskne na 3D tiskárně. Dále pak návrh a vytvoření nové řídící desky, která bude ...
  • Nástroj pro automatické získávání informací z webu 

    Poliak, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá vytvořením nástroje pro shromáždění kladných a záporných komentářů z jednoho předního čínského e-shopu do databáze. Ta bude následně využita pro tzv. hluboké učení umělé neuronové sítě, která má ...