Now showing items 1-5 of 5

 • Finanční a ekonomická strategie společnosti 

  Štefan, Petr
  Tato diplomová práce analyzuje současnou finanční strategii společnosti MAGNETON a.s. a zkoumá vliv investičního záměru na její další rozvoj. Výstupem je posouzení efektů i rizik zamýšlené investice a návrh optimálního ...
 • Hodnocení úspěšnosti developerského projektu 

  Šrom, Marek
  Obsahem diplomové práce je problematika vyhodnocení úspěšnosti developerského projektu za účelem formulace návrhu jak naložit s daným projektem do budoucna. Součástí práce je analýza trhu s komerčními nemovitostmi a ...
 • Podnikatelský záměr: Výstavba a provoz hotelu 

  Krčmař, Michal
  Cílem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru pro výstavbu a provoz hotelu, který poskytne návštěvníkům příjemné zázemí se spoustou kvalitních služeb včetně stravování a četného sportovního vyžití, pro ...
 • Realizace podnikatelského záměru - výstavba penzionu na Tišnovsku 

  Kadla, Jiří
  Diplomová práce se zabývá zpracování podnikatelského záměru na výstavbu penzionu na Tišnovsku. Teoretická část obsahuje investiční rozhodování, podnikatelský záměr, metody ekonomického hodnocení investic a pojem cestovní ...
 • Využití biomasy v malý provozech a domácnostech 

  Láník, Lukáš
  Práce pojednává o využití biomasy jako zdroje energie pro menší provozy a domácnosti. Posuzuje využitelnost jednotlivých druhů biomasy. V další části práce je uvedena pomoc státu při využívání tohoto druhu energie, různé ...