Now showing items 1-2 of 2

  • Bateriové systémy pro distribuční sítě 

    Filip, Robin
    Bakalářská práce se zabývá problematikou bateriových úložišť v distribučních sítích. V práci jsou představeny způsoby akumulace elektrické energie s důrazem na technologie bateriových systémů. Následně jsou nastíněny ...
  • Rozšířené využití bateriových systémů v průmyslových objektech 

    Pinkoš, Patrik
    Diplomová práca sa vo svojej teoretickej časti venuje popisu možností akumulácie elektrickej energie so zameraním na elektrochemické akumulátory. Ďalšia kapitola taktiež teoretickej časti práce popisuje možné aplikácie ...