Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava pedagogických pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstva 

    Zdražilová, Lucie
    Tématem mé bakalářské práce je příprava pedagogických pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstva. Protože lidé jsou čím dál častěji vystavováni mimořádným událostem je důležité, aby věděli jak se mají v těchto případech ...