Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza příčin dopravních nehod vozidel s chodci na vybraných přechodech pro chodce 

  Šimáková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá příčinami dopravních nehod na přechodech pro chodce. V úvodu teoretické části jsou popsány příčiny a míra zavinění dopravních nehod na přechodech pro chodce jednotlivými účastníky. V rámci druhé ...
 • Dopravní terminál Broumov 

  Jetmar, Jiří
  Cílem diplomové práce je návrh nového autobusového terminálu a rekonstrukce komunikace v ulici Nádražní ve městě Broumov.Práce se zabývá vhodným návrhem uspořádání autobusových zastávek.Součástí práce je návrh vhodného ...
 • III/4465 Horka nad Moravou, úsek: ul. Náměstí osvobození 

  Jelínková, Eva
  Náplní bakalářské práce je úprava křižovatky ulic Náměstí osvobození, P.Bezruče a 1.máje v obci Horka nad Moravou. Práce obsahuje úpravu zpevněných ploch a zklidnění silnice III/4465 v prostoru ulice Náměstí osvobození. ...
 • Jeseník, Rejvízský most 

  Dvořák, Jan
  Náplní diplomová práce je návrh křižovatky silnic I/44 a II/453 v intravilánu města Jeseník. Součástí návrhu je řešení pěší dopravy a napojení na přilehlé účelové komunikace.
 • Konverze Heršpické ulice na sběrnou komunikaci 

  Mareček, Zdeněk
  Cílem této práce je navržení přestavby sběrné komunikace Heršpické v Brně a zlepšit tak dostupnost pro všechny druhy dopravy. Obsahuje návrhy úprav křižovatek nacházejících se na této komunikaci. Tato práce je zpracována ...
 • Křižovatka ulic Malátovy, Na Návsi a Stříbrnické v Ústí nad Labem 

  Jančík, Josef
  Náplní bakalářské práce je navrhnout úpravu stávající stykové křižovatce ulic Malátovy, Na Návsi a Stříbrnické v Ústí nad Labem na kruhový objezd o průměru 28 m.
 • Křižovatka ulic Na Střelnici a Lazecké v Olomouci 

  Reiter, Tomáš
  Styková křižovatka ulic Na Střelnici a Lazecké v Olomouci je rekonstruována na okružní křižovatku o čtyřech větvích. Cílem této rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti provozu na křižovatce a dodržení architektonických zásad. ...
 • MÚK na R52 - Moravany 

  Lička, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá napojením ulice Vídeňské na budoucí obytné zástavby ležící mezi Přízřenicemi a Modřicemi. Tato práce je zpracována na úrovni technické studie. Předmětem této práce je návrh mimoúrovňové křižovatky ...
 • Návrh rekonstrukce ulice Gorkého v Brně 

  Smolka, Zdeněk
  Cílem diplomové práce je zpracování technické studie ulice Gorkého v Brně – Veveří. V diplomové práci budou zpracovány tři varianty situací, které se budou zaměřovat na několik různých kritérií. Varianta 1. se zaměřuje ...
 • Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.3 areálu Zbrojovky v Brně 

  Paszandová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je návrh vedení páteřní sběrné komunikace a tramvajové trati linky číslo 3 v přestavbovém území areálu bývalé Zbrojovky Brno a jejich napojení na stávající dopravní infrastrukturu. V novém areálu ...
 • Optimalizace dopravy v městské části Brno - Medlánky 

  Halodová, Klára
  Předmětem diplomové práce je vyřešení problémů v dopravě v městské části Brno - Medlánky. Jedná se zejména o zklidnění dopravy, optimalizaci šířkového uspořádání, vyřešení statické dopravy apod., s ohledem na udržitelnou ...
 • Optimalizace rozhledových trojúhelníků v ČSN 73 6110 

  Kejvalová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá analýzou návrhových parametrů pro rozhledové trojúhelníky vozidel, chodců a cyklistů normy ČSN 73 6110. Vymezuje se na dvě hlavní kapitoly, jimiž jsou Rozbor problému a Vlastní analýza. První ...
 • Přestavba křižovatky Svatopluka Čecha × Pod Valy × Tovární v Uherském Brodě 

  Mareček, Zdeněk
  Cílem této práce je navržení nového stavu problémově organizované úrovňové křižovatky ulic Pod Valy, Brodská, Tovární a Svatopluka Čecha v Uherském Brodě. Na křižovatce bylo provedeno sčítání intenzit dopravy. Varianta ...
 • Přestupní uzel Brno - Merhautova 

  Krejčí, Petr
  Ve své diplomové práci se zabývám návrhem přestavby křižovatky ulic Merhautova a Provazníkova v Brně, aby zde vznikl komfortní přestupní uzel mezi všemi projíždějícími linkami. Přestavba křižovatky zahrnuje návrh nové ...
 • Přestupní uzel Brno-Komárov 

  Odstrčilová, Anna
  Předmětem této bakalářské práce je návrh přestupního uzlu veřejné hromadné dopravy v Brně-Komárově v návaznosti na tramvajovou smyčku, s cílem zvýšení komfortu přestupních vazeb a možností ukončení většího počtu autobusových ...
 • Rekonstrukce křižovatky ulic Jeremenkova a Pasteurova v Olomouci 

  Reiter, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křižovatky ulic Jeremenkova, Pasteurova a Černá cesta. Jedná se o návrh okružní křižovatky o třech větvích a jedním bypassem na hlavní ulici Pasteurova. Cílem této rekonstrukce je ...
 • Rekonstrukce Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě 

  Andrle, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je rekonstrukce ulice Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě. Návrh má vyřešit usměrnění komunikací včetně napojení na vedlejší komunikace. Podél komunikace má být navrženo parkovací stání, zřízeny přechody ...
 • Rekonstrukce ulice B. J. Krawce v Chocni 

  Jetmar, Jiří
  Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce komunikace v ulici Bj. Krawce v obci Choceň, která je nově navržena jako zóna 30. Je navrženo vhodného šířkového uspořádání a zajištění dostatečného množství parkovacích míst ...
 • Rekonstrukce ulice Roviny 

  Tesáček, Svatopluk
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce tří úrovňových křižovatek a železničního mostu o 1 poli na ulici Roviny v rozsahu studie. Ulice Roviny leží na JV okraji Brna v katastrálním území MČ Brno-Tuřany a Brno-Chrlice. ...
 • Řešení křižovatky Nerudova-Havlíčkova v Kyjově 

  Moudrý, Marek
  Náplní bakalářské práce je úprava řešení křižovatky ulic Nerudova-Havlíčkova jakožto i samotný návrh plochy křížení vedoucí k plynulejšímu a jednoduššímu pohybu v daném místě, snížení nehodovosti a zpřehlednění celé situace. ...