Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza asistenčného systému Subaru s podporou rozpoznávania chodcov využívajúceho stereovízne snímanie obrazu 

  Vertaľ, Peter; Kubjatko, Tibor; Kasanický, Gustáv (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01)
  Článok sa venuje základnému rozboru princípu fungovania stereovizného videnia vozidla Subaru Outback a otestovaniu systému na rozpoznávanie chodcov predmetného vozidla. Stereokamera vo vozidle Subaru plní funkciu hardvérového ...
 • Detekce pohybujících se objektů ve video sekvenci 

  Havelka, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání a detekce objektů a osob ve video sekvenci i ve statickém obraze. Navržená aplikace využívá kombinaci detekce pohybu pomocí background modelu, rozpoznání osob pomocí histogramů ...
 • Mapování trajektorií pohybu chodců v záznamu pořízeným dronem 

  Šťastný, Filip
  Tato práce se zabývá detekcí chodců ve videozáznamu pořízeném dronem pomocí neuronových sítí. Pro sledované osoby poté řeší určování jejich GPS souřadnic na základě aproximace jejich pozice s využitím nadmořské výšky ...
 • Monitorování chodců pomocí dronu 

  Dušek, Vladimír
  Tato práce se zabývá monitorováním lidí na videozáznamu pořízeným dronem. Detekce osob v obraze je realizována pomocí natrénovaného modelu detekční sítě RetinaNet. Každé detekované osobě je extrahován příznakový vektor ...