Now showing items 1-2 of 2

  • Rodinný dům s pekařstvím 

    Žemlová, Eva
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s pekařstvím v Novém Jičíně. Jedná se o dvoupodlažní samostatně stojící objekt ve svažitém terénu. Stavba má členitý půdorys, je nepodsklepená a zastřešená plochou ...
  • Rodinný dům s pekárnou v Kosově, okr. Šumperk 

    Bílková, Andrea
    Tato bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby třípodlažního, částečně podsklepeného, rodinného domu s pekárnou v Kosově. Objekt je navržen v mírně svažitém terénu. Pekárna je umístěno v ...