Now showing items 1-6 of 6

 • Imobilizace pektináz na vybrané nosiče 

  Reichstädter, Marek
  Teoretická část této práce pojednává o definici pektinových látek jako substrátů pro pektolytické enzymy. Dále jsou popsány změny vlastností enzymů vlivem imobilizace, různé metody imobilizace a aplikace takto připravených ...
 • Jeřabiny - nutriční charakteristika a využití v potravinářství 

  Andrlová, Kateřina
  Bakalářská práce je orientována na jeden z méně využívaných druhů drobného ovoce – na jeřabiny. Podává přehled především o biologicky aktivních látkách obsažených v tomto ovoci a o využití plodů v lidské stravě. Úvodní ...
 • Možnosti ovlivnění vstřebávání kofeinu z kolových nápojů 

  Osecká, Karolína
  Diplomová práce se zabývá studiem základních fyzikálně-chemických vlastností kofeinu a interakci mezi polysacharidem hyaluronanem (HA), pektinem (PEC) nebo lignohumátem (HUM) a alkaloidem kofeinem (CAF). Důvodem, proč je ...
 • Pektin - jeho vlastnosti a využití v průmyslu 

  Odstrčilová, Eva
  Tato práce se zabývá problematikou pektinových látek v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Pektin je hojně využívaná složka potravinářských produktů, převážně díky své želírovací a ztužující schopnosti. Práce je ...
 • Využití odpadů rostlinného původu 

  Habáníková, Kamila
  Tato práce popisuje vlastnosti a využití odpadů rostlinného původu, které vznikají při průmyslovém zpracování, a upřesňuje jejich složení. Kultivací určitých mikroorganismů na těchto materiálech jsou produkovány enzymy, ...
 • Zástupce drobného ovoce - angrešt a jeho nutriční charakteristiky 

  Mohelský, Tomáš
  Tato práce se zabývá méně známým druhem ovoce, a to Srstkou angreštem (Ribes uva crispa). V teoretické části jsou popsány botanické charakteristiky Srstky Angreštu: popis rostliny, rozmnožování a formy rostlin. Dále jsou ...