Now showing items 1-3 of 3

 • Kotle malých výkonů pro spalování biomasy 

  Dufek, Adam
  Kotle pro spalování biomasy se stávají moderním trendem pro vytápění jak velkých objektů, hal, tak i rodinných domků z hlediska úspory a menších pořizovacích nákladů.
 • Vytápění golfového klubu 

  Míková, Šárka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh vytápění a ohřevu teplé vody golfového klubu. Teoretická část popisuje ústřední vytápění kusovým dřevem a peletami. Ve výpočtové části je proveden návrh otopné soustavy, kotle a ...
 • Vytápění rodinného domu biomasou 

  Suk, Ladislav
  S přibývajícím ústupem od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům se navracíme k lety osvědčeným zdrojům s pomocí nových technologii. Cílem mé bakalářské práce je se seznámit s možnostmi vytápění objektu biomasou za pomoci ...