Now showing items 1-11 of 11

 • Emise TZL při spalování agropelet 

  Svoboda, Marek
  Tato práce se dělí na dvě části. První část se zabývá vymezením hlavních pojmů, vlastnostmi biomasy a pelet. Dále jsou zmíněny postupy při měření vlastností agropelet dle platných norem. Následuje vybrání hlavních materiálů ...
 • Kotle malých výkonů pro spalování biomasy 

  Dufek, Adam
  Kotle pro spalování biomasy se stávají moderním trendem pro vytápění jak velkých objektů, hal, tak i rodinných domků z hlediska úspory a menších pořizovacích nákladů.
 • Kotle na tuhá paliva 

  Šmejkal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá spalováním tuhých paliv v kotlích pro vytápění rodinných domů. V první kapitole jsou popsány jednotlivé druhy tuhých paliv z hlediska jejich složení, vlastností, způsobů využití k energetickým ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Bednář, František
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu kotli na tuhá paliva. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou popsány jednotlivé druhy tuhých paliv, jejich rozdělení, vlastnosti, možnosti úprav a ...
 • Malý hydraulický lis na biobrikety 

  Kadlec, Martin
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh malého hydraulického lisu na biobrikety s předem danými parametry. V teoretické části je přehled současného stavu v podobě zpracování biomasy, výroby briket a popis briketovacích ...
 • Moderní technologie pro vytápění rodinného domu 

  Vidlák, David
  Cílem bakalářské práce je přiblížit si poznatky o technologiích moderního vytápění rodinných domů. První část práce je věnována historii a základním informacím o vytápění. Další část práce se zabývá nejpoužívanějšími ...
 • Tvorba tuhých znečišťujících látek z biomasy 

  Havlínová, Denisa
  Tato bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části. První část je rešeršní a zabývá se především biomasou a znečišťujícími látkami. V této části najdeme rozdělení biomasy ze dvou hledisek, srovnání forem paliva a pojednání ...
 • Vytápění golfového klubu 

  Míková, Šárka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh vytápění a ohřevu teplé vody golfového klubu. Teoretická část popisuje ústřední vytápění kusovým dřevem a peletami. Ve výpočtové části je proveden návrh otopné soustavy, kotle a ...
 • Vytápění rodinného domu biomasou 

  Suk, Ladislav
  S přibývajícím ústupem od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům se navracíme k lety osvědčeným zdrojům s pomocí nových technologii. Cílem mé bakalářské práce je se seznámit s možnostmi vytápění objektu biomasou za pomoci ...
 • Vytápění rodinných domů tuhými palivy 

  Gerát, Mário
  Bakalárska práca sa zaoberá spôsobmi vykurovania rodinných domov tuhými palivami. V prvej kapitole je zobrazený prehľad tuhých palív vhodných pre aplikáciu v rodinných domoch, ich vlastnosti, zloženie a taktiež úpravy do ...
 • Výzkum nových elektrokeramických struktur pro nové aplikace senzorů 

  Nan, Bo
  Piezoelektrické keramické materiály jsou široce používány v mnoha aplikacích a průmyslových odvětvích, nicméně tradiční materiály obvykle obsahují olovo, které je toxické vůči životnímu prostředí. Většina zemí proto zavedla ...