Now showing items 1-2 of 2

  • Společné zdanění manželů 

    Vránová, Monika
    Ve své diplomové práci autorka navrhuje optimální řešení zdanění příjmů manželů. Autorka se zaměřuje především na institut společného zdanění manželů jako takový. První část práce je teoretická, na níž navazuje modelový ...
  • Zdaňování manželů na dani z příjmů fyzických osob 

    Vránová, Monika
    Ve své bakalářské práci autorka navrhuje optimální řešení zdanění příjmů manželů. Autorka se zaměřuje především na institut společného zdanění manželů jako takový. První část práce je teoretická, na níž navazuje modelový ...