Now showing items 1-20 of 31

 • Areál pro chov a výcvik koní 

  Sekaninová, Jitka
  Areál slouží jako sportovně rekreační zařízení s chovem a výcvikem sportovních koní. Budou zde také probíhat hipoterapie, a proto je areál navržen bezbariérově. Celý objekt je jak provozně, tak účelově rozdělen na 3 budovy. ...
 • Areál pro chov a výcvik koní 

  Pelikánová, Zuzana
  Bakalářská práce je založena na semestrálním projektu ateliérové práce z 3.ročníku studia. Téma projektu je Areál pro chov a výcvik koní v obci Lipůvka, která se nachází na sever od města Brna. Nevržená budova se nachází ...
 • The Dominant Types of Holiday Developments near Warsaw around 1900 with Reference to the Main Social Groups and Their Preferred Forms of Leisure 

  Bąk, Agnieszka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  The summer resorts near Warsaw developed at the turn of the 19th and 20th centuries had varying characters, resulting mainly from the differing social and material status of their vacationers. Based on the research of ...
 • Důchodová reforma a rizika zabezpečení na penzi 

  Spurný, Jiří
  Diplomová práce pojednává o penzijní reformě a penzijním systému v České republice. Vysvětluje základní pojmy v této oblasti a popisuje jejich fungování. Hlavní náplní práce je definice a ohodnocení rizik jednotlivých částí ...
 • Horský penzion s restaurací 

  Dudáš, Peter
  Názov mojej diplomovej práce je Horský penzion s restaurací a je písaná v anglickom jazyku. Mojou úlohou bolo vytvoriť Penzión v horách ktorý by slúžil ako zázemie pre ostatné chaty v okolí. V objekte som preto navrhol ...
 • Návrh datového obsahu aplikace z oblasti eGovernment 

  Zatloukal, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou datového modelování v oblasti eGovernmentu, konkrétně tvorby Data transfer object modelu pro novou službu Žádost o důchod online. Součástí práce je teoretická část zabývající se ...
 • Novostavba sportovního a relaxačního centra s penzionem 

  Böhmová, Sabina
  Předmětem této diplomové práce je návrh projektové dokumentace sportovně relaxačního centra s penzionem ve Vracově. Řešený objekt se nachází v rovinném terénu v západní části města Vracova. Objekt je navržen jako 3 na sebe ...
 • Obnova objektu bývalého Okresního soudu ve Zlíně 

  Gášek, Daniel
  Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34 – Ateliér architektonické tvorby ...
 • Ovčí farma 

  Lazarová, Táňa
  Bakalářská práce je věnována komplexu ovčí farmy, penzionu a restaurace při obci Pozďatín. Návrh se zaměřuje na jednoduchost hmot, funkčnost a citlivé umístění do krajiny. Zemědělská budova je orientována směrem k silnici ...
 • Penzion 

  Němečková, Lucie
  Diplomová práce řeší novostavbu penzionu v obci Jestřabí v Krkonoších - Křížlice. Penzion je samostatně stojící a nachází se ve svažitém terénu. Penzion má tvar kvádru, se sedlovou střechou. Objekt má tři nadzemní podlaží ...
 • Penzion 

  Mach, Stanislav
  Diplomová práce řeší stavbu penzionu, který se nachází na ulici Vídeňská v Mikulově. Objekt má tři nadzemní podlaží a je založen na základových pasech. Zastřešení penzionu je řešeno valbovou mansardovou střechou. Stavební ...
 • Penzion 

  Koršala, Martin
  Předmětem diplomové práce je vyhotovení projektové dokumentace stavební části novostavby Penzionu s restaurací a vinným sklepem. Objekt se nachází ve Vážanech nad Litavou. Svým umístěním spadá pod Velkopavlovickou oblast. ...
 • Penzion K1 - stavebně technologická příprava 

  Mariánková, Eva
  Diplomová práce obsahuje technologický projekt penzionu K1 v Kroměříži. Práce je komplexně zaměřena na stavbu jako celek a na logistiku jednotlivých pracovních činností, jejich návaznost a možná rizika spojena s výstavbou.
 • Penzion Pamferova Huť 

  Trojáková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace penzionu. Navrhovaný objekt se nachází v lokalitě Železná Ruda v obci Pamferova Huť. Lokalita je hojně využívaná turisty v zimním i letním období. Jedná ...
 • Penzion Repechy 

  Janík, Tobiáš
  Bakalářská práce navazuje na projekt vytvořený v třetím ročníku bakalářského studia. Jedná se o rekonstrukci bývalého venkovského stavení, nejspíše z počátku 20. století. Pozemek se nachází v obci Repechy, která je součástí ...
 • Penzion Repechy 

  Bělovský, Michal
  Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma rekonstrukce, přestavba a obnova bývalého hospodářského stavení v obci Repechy. Úkolem studie bylo ...
 • Penzion Repechy - obnova a dostavba selského stavení 

  Vrba, Petr
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia. Předmětem zadání práce je obnovení a dostavba bývalého selského stavení na okraji obce Repechy v ...
 • Penzion s minipivovarem 

  Patočka, Tomáš
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci penzionu s minipivovarem v obci Sebranice u Litomyšle. Jedná se o projekt, kde se řeší dva stavební objekty. Rekonstrukce statku na penzion s minipivovarem a rekonstrukce sousední ...
 • Podnikatelský plán založení rodinného penzionu v obci Klentnice 

  Kytlicová, Leona
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení rodinného penzionu. V první kapitole této práce jsou uvedeny základní pojmy týkající se založení podniku, je popsána struktura a náležitosti ...
 • Podnikatelský záměr 

  Chludová, Markéta
  Bakalářská práce obsahuje návrh podnikatelského záměru na zřízení penzionu s restaurací a vinným sklípkem. V práci jsou teoretické poznatky, nutné k založení podniku, zhodnocení situace na trhu, nastínění realizace projektu ...