Now showing items 1-4 of 4

 • Komparace aktuálních penzijních systému České a Slovenské Republiky 

  Koláčný, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je porovnání aktuálních penzijních systému České republiky a Slovenské republiky a následně jejich komplexní zhodnocení. Z důvodu neustále se zhoršujícího demografického rozložení je nevyhnutelná ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků s III. důchodovým pilířem 

  Filkuka, Martin
  Tato diplomová práce má za cíl pomocí marketingového výzkumu zjistit spokojenost studentů vysokých škol se třetím pilířem důchodového systému. V první části jsou uvedeny cíle práce včetně potřebných metod. Následující ...
 • Návrh řešení důchodového zabezpečení v České republice 

  Holásková, Romana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku důchodového zabezpečení v České republice. Teoretická část vymezuje základní údaje vztahující se k důchodovému systému jako celku a informace nezbytné k porovnání důchodů v ...
 • Zajištění se na důchod pomocí kapitálového trhu 

  Dittrich, Ivo
  Předmětem diplomové práce je popis aktuálního stavu na českém kapitálovém trhu a rozbor situace penzijního systému v České republice. Je uveden seznam zákonů, kterými jsou tyto oblasti řízeny. Jsou také popsány zahraniční ...