Now showing items 1-1 of 1

  • Sorpce PCP na lignitu 

    Šnédarová, Gabriela
    Byla prostudována sorpční schopnost lignitu jako přírodního sorbentu při aplikaci na vodný roztok pentachlorfenolu. Vodný roztok této látky, nebezpečné pro životní prostředí, byl připraven v různém koncentračním rozpětí ...