Now showing items 1-2 of 2

  • Důchodová reforma a rizika zabezpečení na penzi 

    Spurný, Jiří
    Diplomová práce pojednává o penzijní reformě a penzijním systému v České republice. Vysvětluje základní pojmy v této oblasti a popisuje jejich fungování. Hlavní náplní práce je definice a ohodnocení rizik jednotlivých částí ...
  • Zhodnocení rizik vybraných způsobů spoření na penzi 

    Vojáčková, Šárka
    Diplomová práce „Zhodnocení rizik vybraných způsobů spoření na penzi“ se zabývá posouzením rizik spoření na penzi u třech zvolených alternativ. Teoretická část je zaměřena na sběr a zpracování dat variant II. pilíře, ...