Now showing items 1-2 of 2

  • Komparace aktuálních penzijních systému České a Slovenské Republiky 

    Koláčný, Jiří
    Předmětem bakalářské práce je porovnání aktuálních penzijních systému České republiky a Slovenské republiky a následně jejich komplexní zhodnocení. Z důvodu neustále se zhoršujícího demografického rozložení je nevyhnutelná ...
  • Zajištění se na důchod pomocí kapitálového trhu 

    Dittrich, Ivo
    Předmětem diplomové práce je popis aktuálního stavu na českém kapitálovém trhu a rozbor situace penzijního systému v České republice. Je uveden seznam zákonů, kterými jsou tyto oblasti řízeny. Jsou také popsány zahraniční ...