Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj grafických aplikací na iPhone a iPad platformě 

    Fiala, Petr
    Práce se zabývá tvorbou grafických aplikací pro systém iOS, popisuje základy OpenGL ES 2.0, vývojové prostředí Xcode, Framework Cocoa Touch a jazyk Objective-c. Je zaměřena na popis tvorby OpenGL hry, z žánru tzv. "line ...