Now showing items 1-2 of 2

  • Domain Decomposition CN-FDTD with Unsplit-Field PML for Time-Reversed Channel Analysis 

    Wei, X. K.; Shao, W.; Wang, X. H,; Wang, B.-Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
    In this paper, an efficient domain decomposition (DD) technique is introduced into the implicit Crank-Nicolson finite-difference time-domain (CN-FDTD) method to analyze the channel characteristics of time reversal (TR) ...
  • Hranové konečné prvky v časové oblasti 

    Cigánek, Jan
    Diplomová práce se zabývá metodou hybridních (hranových a uzlových) konečných prvků ve frekvenční i časové oblasti. Tato metoda je použita pro analýzu vlnovodu parallel-plate, v kterém jsou umístěny dvě dielektrické vrstvy. ...