Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza handoveru v Mobile IPv6 

  Klügl, Richard
  Diplomová práce se zaměřuje na způsob zajištění a podpory IP mobility mobilních uživatelů a jejich zařízení v bezdrátových sítích s IPv6. Pro tento účel byl v rámci IPv6 definován protokol Mobile IPv6 (MIPv6), který také ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmedek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení současné finanční a ekonomické situace společnosti. Pro hodnocení současné finanční situace byla použita finanční analýza, analýza vnitřního a vnějšího okolí společnosti. Diplomová ...
 • Hodnocení výkonnosti Air Bank a. s. a scénářů budoucího vývoje 

  Hejda, Lukáš
  Cílem diplomové práce je analyzovat výkonnost Air Bank a. s. v období 2012 – 2017 s využitím ukazatelů typických pro bankovní sektor. Výsledky jsou porovnány se třemi vybranými konkurenčními bankami. Následně z veřejně ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Válková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční a obchodní výkonnosti společnosti Exvalos, spol. s r. o. za období 2010 - 2015. Pro hodnocení bude použita především metoda benchmarking, porovnání analyzované společnosti s ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Schulzová, Milada
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti AGRI CS a.s., a to zejména s využitím metody benchmarking. Teoretická část práce se zabývá vybranými přístupy a metodami vhodnými pro ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model 

  Nováková, Monika (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Purpose of the article: Tento článek pojednává o procesu hodnocení výkonnosti společnosti s využitím principů EFQM Modelu Excelence. Cílem článku je zhodnotit přínosy hodnocení výkonnosti prostřednictvím EFQM Modelu Excelence ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím modelu EFQM 

  Zourek, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. s využitím Modelu Excelence EFQM. Teoretická část práce se zaměřuje na definici výkonnosti a způsoby jakými ji lze měřit a hodnotit. V analytické ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využítím Modelu excelence EFQM 

  Novotná, Simona
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti pomocí EFQM Modelu excelence. V teoretické části práce jsou přiblížena základní teoretická východiska měření výkonnosti podniku se zaměřením na EFQM Model ...
 • Hodnocení výkonnosti vybrané organizace podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení 

  Moučková, Renata
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti organizace podle modelu Start plus. První část práce je zaměřena na teoretický popis jednotlivých metod, které hodnotí výkonnost. Druhá část se věnuje analýze vyhodnocení ...
 • Měření a hodnocení výkonnosti společnosti DOBEŠ-STAVBY s.r.o. 

  Ondráček, Leon
  Bakalářská práce se zabývá měřením a hodnocením výkonnosti společnosti DOBEŠ-STAVBY s.r.o. K tomuto účelu je využita finanční analýza. V teoretické části je popsána finanční analýza, zdroje dat k finanční analýze a použité ...
 • Měření výkonnosti podniku 

  Koláčková, Veronika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku za pomoci finančních a ekonomických ukazatelů. Práce vychází především z účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztrát. V závěru práce jsou shrnuty hlavní ...
 • Mutual Fund Performances of Polish Domestic Equity Fund Managers 

  Tan, Ömer Faruk; Ünal, Gözde (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-12)
  Purpose of the article: The main purpose of the paper is empirically evaluating selectivity skills and market timing ability of Polish fund managers during the period from January 2009 to November 2014. After the global ...
 • Řízení volného kapitálu podniku na finančním trhu 

  Malo, Dominik
  Táto diplomová práca sa zaoberá riadením voľného kapitáli vybraného podniku na finančnom trhu so zameraním na podielové fondy a fondy typu ETF. Výsledkom je konštrukcia a analýza potenciálneho zhodnotenia investičnej ...
 • Simulation-Based Evaluation of the Performance of Broadband over Power Lines with Multiple Repeaters in Linear Topology of Distribution Substations 

  Musil, Petr; Mlýnek, Petr; Sláčik, Ján; Pokorný, Jiří (MDPI, 2020-10-01)
  Broadband over Power Lines (BPL) is considered a promising communication technology in the concept of Smart Grids. This paper evaluates networks based on BPL, with a focus on the impact of repeaters in the linear topology ...
 • UWB System Performance Improvement Using Smart Interference Rejection Filter 

  Dimitrijevic, B.; Milosevic, N.; Nikolic, Z.; Petrovic, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-06)
  In this paper we proposed a smart interference rejection filter in TH-PPM UWB system, which improves the system\'s error probability for an order of magnitude in case of high power OFDM interference. The smart filter is ...
 • WECIA Graph: Visualization of Classification Performance Dependency on Grayscale Conversion Setting 

  Skrabanek, Pavel; Yayilgan, Sule Yildirim (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-12-21)
  Grayscale conversion is a popular operation performed within image pre-processing of many computer vision systems, including systems aimed at generic object categorization. The grayscale conversion is a lossy operation. ...