Now showing items 1-17 of 17

 • Application Protocols Testing In Jmeter 

  Srnec, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with stress testing of HLS (HTTP Live Streaming) and RTSP (Real Time Streaming Protocol) protocols utilizing Apache JMeter application. The main goal lies in design and implementation of plug-in module, ...
 • Datové struktury s paralelním přístupem 

  Opletal, Tomáš
  Paralelní programování přináší, kromě možnosti rozložit běh programu na více současně běžících procesů sdílejících data, také některé problémy. Je potřeba tyto paralelně běžící procesy synchronizovat a zařídit, že při ...
 • Jednoduchá hra využívající rozhraní Java3D 

  Obr, Jakub
  Tato práce je zaměřena na aplikační rozhraní Java 3D a jeho použití pro tvorbu herních aplikací. Obsahuje popis tohoto rozhraní a stručný popis jeho alternativ. Dále uvádí návrh testů pro toto rozhraní a výsledky těchto ...
 • Metodika testování bezpečnosti a výkonnosti firewallů 

  Sasko, Dominik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať bezpečnosť a výkon firewallov a navrhnúť metodiku ich testovania. Teoretická časť sa venuje vysvetleniu firewallov a ich rozdeleniu a opisu funkcií firewallov novej generácie. ...
 • Měření výkonnosti balíčku java.math 

  Frýz, Pavel
  Cílem této práce je porovnat výkonnost jednotlivých implementací java virtuálních strojů při užití balíčku java.math. Jsou popsány třídy BigInteger a BigDecimal a existující nástroje pro výkonnostní testování java virtuálních ...
 • Měření výkonnosti vybraných nástrojů Drools 

  Široký, Petr
  Testování výkonu aplikací je velmi často opomíjeno. Tato práce popisuje proces testování výkonu nástrojů Drools Expert a Drools Fusion. Drools je platforma pro integraci podnikové logiky, moduly Expert a Fusion jsou její ...
 • Optimalizace pohybu termoelektrického lineárního aktuátoru 

  Belháč, Jakub
  Diplomová práce popisuje průběh a výsledky optimalizace pohybu lineárního termoelektrického aktuátoru, který slouží k ovládání ventilů podlahového vytápění v moderních budovách. Jedná se o práci experimentálního charakteru, ...
 • Performance Optimization of Testing Automation Framework Based on Beakerlib 

  Heger, Jakub
  Cílem této práce je analyzovat a optimalizovat výkon testovací knihovny BeakerLib, konkrétnělogovacího mechanizmu, který byl nahlášený jako problematický z hlediska výkonu. Prvníčást práce se zabývá analýzou daného problému, ...
 • Performance Testing and Analysis of Qpid Dispatch Router 

  Stejskal, Jakub
  Výkonností testování aplikací nabírá v poslední době na důležitosti během vývoje všeho druhu. Tato práce mapuje základy testování výkonu, které jsou aplikovatelné na libovolné aplikace a následně analýzuje testování výkonu ...
 • Porovnání výkonnosti různých souborových systemů 

  Beňas, Petr
  Cílem této práce je porovnat výkonnost souborových systémů běžně používaných na operačním systému GNU/Linux. Jsou popsány dnes běžné souborové systémy a existující nástroje pro výkonnostní testování souborových systémů. V ...
 • Sjednocená hlášení pro výkonnostní testování 

  Kůrová, Martina
  Moderní pokrok v oblasti technologií pro vývoj dnešních softwarových aplikací umožnil vývojářům více se soustředit na vývoj funkčnosti aplikace na úkor sledování jejího výkonu a správy zdrojů. V důsledku toho se zvýšily ...
 • Studie frameworku Lombok 

  Paštrnák, Ján
  Tato práce se věnuje frameworku Lombok a jeho využití pro vývoj Java programů. Framework Lombok umožňuje generování primitivního, často se opakujícího kódu, během překladu anotovaného kódu. Pomoci anotací programátor ...
 • Systém pro výkonnostní a zátěžové testování 

  Javorský, Daniel
  Tato práce se zaměřuje na výkonnostní a zátěžové testování aplikačního serveru Xtend společnosti Xura, Inc. Vývoj softwaru a teoretické znalosti týkající se testování jsou rozebrány v úvodních kapitolách, stejně jako ...
 • Testování protokolů pro video na vyžádání v programu Apache JMeter 

  Srnec, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá testováním aplikačních protokolů HLS a RTSP v programu JMeter. Cílem práce je pro tyto protokoly navrhnout a zrealizovat testovací moduly, pomocí kterých se provedou zátěžové testy. V první části ...
 • Testování výkonnosti aktivních síťových prvků 

  Vrtílek, Michal
  V současné době se rozvíjí hlasové a televizní služby přes sítě nad IP. Tyto služby kladou velké nároky na výkon aktivních síťových prvků. Pokud chceme zjistit, zda dané zařízení splňuje nároky na přenos, je potřeba jeho ...
 • Testování výkonnosti Java kolekcí na vícejádrových systémech 

  Husar, Martin
  Tato práce se zabývá testováním výkonnosti Java kolekcí na vícejádrových systémech. Cílem práce bylo nastudovat kolekce z rámce Java Collection Framework a také některé další kolekce z balíku java.util.concurrent a projektu ...
 • Webová aplikace zprostředkovávající výsledky testování výkonu platformy JBoss 

  Vlasák, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem aplikace typu klient-server pro firmu Red Hat. Klientská aplikace se účastní procesu testování platformy JBoss a získává uživatelem definovaná výkonnostní data, která v průběhu testování ...