Now showing items 1-12 of 12

 • Dávkové zpracování perfusometrických MRI dat 

  Filipová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá metodou DCE-MRI (Dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging). Je popsán základní princip magnetické rezonance a pulzní sekvence. Práce se věnuje metodě DCE, hlavně popisu postupu ...
 • Modelování a analýza signálů v zobrazování perfúze magnetickou rezonancí 

  Kratochvíla, Jiří
  Práce ve své teoretické části popisuje perfúzní analýzu pomocí dynamického zobrazování s kontrastní látkou magnetickou rezonancí od akvizice dat až po stanovení odhadů perfúzních parametrů. Metoda je používána převážně v ...
 • Modelování parametrické arteriální vstupní funkce v perfúzním zobrazování 

  Černý, Štěpán
  Cílem bakalářské práce je prostudovat tématiku v oblasti perfúzního zobrazování založené na dynamickém zobrazování s T1 kontrastem. Zaměření bylo především na úlohu arteriální vstupní funkce. Jsou popsány principy jevu ...
 • Modelování v perfúzním ultrazvukovém zobrazování 

  Jakubík, Juraj
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou kontrastných látok v ultrasonografii a ich použitím v perfúznej analýze. Je zameraná na metódu Bolus & Burst, ktorá kombináciou výhod dvoch doposiaľ používaných prístupov umožňuje ...
 • Modelování v perfúzním ultrazvukovém zobrazování 

  Hracho, Michal
  Tato práce se zabývá možnostmi určování perfúzních parametrů vaskulárního systému, a to s využitím kontrastem zesíleného ultrazvukového zobrazování, tedy neinvazivní metodou. Jsou stručně charakterizovány vlastnosti ...
 • Perfuzní analýza s využitím metody DSC-MRI 

  Minsterová, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou DSC (Dynamic Susceptibility Contrast), založenou na susceptibilním váhování. Tato metoda je jedna z používaných perfuzních metod kontrastního vyšetření pomocí magnetické rezonance ...
 • Porovnání farmakokinetických modelů pro DCE-MRI 

  Bačovská, Kristýna
  Tato diplomová práce pojednává o perfúzní analýze pomocí DCE-MRI (Dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging). Metoda DCE-MRI se využívá pro hodnocení mikrocirkulace především v onkologii a v posledních letech ...
 • Registrace obrazů - aplikace v oftalmologii a ultrasonografii 

  Harabiš, Vratislav
  Registrace medicínských obrazů je v dnešních dnech široce používaná, ale zároveň je i jednou z oblastí zájmu vědeckého výzkumu. Stále nové a vylepšené zobrazovací systémy si žádají stále lepší a výkonnější metody registrace ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ultrazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde popsány pro pochopení základní principy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále je práce zaměřena ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ul-trazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde v první části popsány pro pochopení základní prin-cipy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále ...
 • Škálování arteriální vstupní funkce v DCE-MRI 

  Holeček, Tomáš
  Perfusní zobrazování pomocí magnetické rezonance je moderní diagnostická metoda využívaná hlavně v onkologii. Při této metodě je pacientovi podávána kontrastní látka a poté je průběžně sledován průběh její koncentrace v ...
 • Využití multi-echo sekvencí pro DSC-MRI 

  Černý, Štěpán
  Cílem diplomové práce bylo prostudovat tématiku v oblasti perfúzního zobrazování založené na dynamickém zobrazování s T2/T2* kontrastem. Zaměření bylo na akvizice běžně používané pro DSC-MRI a především na akviziční pulzní ...