Now showing items 1-7 of 7

 • Modulární struktury 

  Holubec, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekreační zahradní architektury, která bude sloužit jako zastiňovací objekt a bude využívat principy tensegrických struktur.
 • Novostavba rodinného domu se stájí na Vysočině 

  Jaitnerová, Vendula
  Cílem této bakalářské práce je návrh rodinného domu a stáje pro koně. Stavební pozemek se nachází na kraji obce Chlumek na Vysočině. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je nepodsklepený, má jedno nadzemní ...
 • Rodinný dům 

  Vandrovec, Aleš
  Bakalářská práce řeší projekt izolovaného rodinného domu. Tento je hmotově rozdělen na dvě hlavní části, půdorysně tvaru písmene „T“. První část o půdorysných rozměrech 7,0 x 25,0 m je dvoupodlažní a částečně podsklepená, ...
 • Rodinný dům s cukrárnou 

  Kovář, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s cukrárnou, umístěném v Litomyšli. Jedná se o dvoupodlažní samostatně stojící objekt. Stavba má členitý půdorys, který se skládá ze tří obdélníků, které se nepravidelně ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím 

  Fučíková, Šárka
  Předmětem bakalářské práce je rodinný dům s kadeřnictvím v Lukavici. Objekt je navržen ze zdiva Porotherm, je částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží. Zastřešen je jednoplášťovou plochou střechou s nadkrokevním ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Machač, Matěj
  Navrhovaný objekt je novostavba jednogeneračního rodinného domu s provozovnou. Jedná se o malou mateřskou školu pro maximální počet 16 žáků. Rodinný dům je umístěn hlavním vchodem na sever. Půdorys má tvar obdélníku o ...
 • Rodinný dům v Olbramicích 

  Budzelová, Tereza
  Řešením bakalářské práce je rodinný dům v Olbramicích. Objekt má dvě nadzemní podlaží a suterén. Je navržen z keramického systému HELUZ. Zastřešení je šikmou střechou. Rodinný dům je určen pro čtyři až šest osob.