Now showing items 1-2 of 2

  • Zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

    Kubica, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá měřením výškové složky těžiště vozidla a její problematikou. V úvodu se práce zaměřuje na určení polohy těžiště a momentu setrvačnosti vozidla. Dále se zaměřuje na vytvoření konstrukčního ...
  • Zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

    Toman, Josef
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. V první části je vytvořen stručný přehled metod, sloužících k měření těžiště a momentů setrvačnosti vozidel. Dále jsou navrženy a analyzovány ...