Now showing items 1-5 of 5

 • Konstrukční návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

  Hanych, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. Rešeršní část shrnuje obecně známé metody pro měření polohy těžiště a momentů setrvačnosti vozidla. Stěžejní částí práce je konstrukční návrh ...
 • Measuring the yaw mass moment of inertia of vehicle 

  Hejtmánek, Petr; Blaťák, Ondřej; Kučera, Pavel; Porteš, Petr; Vančura, Jan (ČVUT-Praha, 2013-07-06)
  The paper describes the procedure of the vehicle yaw moment of inertia determination. The effect of the oscillation period measurement error onto total measurement error is analysed. The measurement stand for moment of ...
 • Měření momentů setrvačnosti vozidla 

  Grác, David
  Tato diplomová práce se zabývá zvolením vhodné metody pro zjištění momentu setrvačnosti ke svislé, příčné a podélné ose procházející těžištěm vozidla. Pomocí speciálního mechanického stavu, zkonstruovaného na ÚADI, bylo ...
 • Zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

  Kubica, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá měřením výškové složky těžiště vozidla a její problematikou. V úvodu se práce zaměřuje na určení polohy těžiště a momentu setrvačnosti vozidla. Dále se zaměřuje na vytvoření konstrukčního ...
 • Zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

  Toman, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. V první části je vytvořen stručný přehled metod, sloužících k měření těžiště a momentů setrvačnosti vozidel. Dále jsou navrženy a analyzovány ...