Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání aktivit z trajektorií pohybujících se objektů 

    Schwarz, Ivan
    Cílem diplomové práce je vytvoření systému pro rozpoznávání periodických vzorů pohybujících se objektů a následná klasifikace uživatelských GPS trajektorií s využitím rozpoznaných vzorů. Systém je navržen na základě ...